Documente - Tipuri document - Adaugare tip document

From docs
Jump to: navigation, search


Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png


Campuri

Tip Doc
Stoc
Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul
Stoc client
Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri
Observaţii
Produs
Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs
Filtrare produse pe categorii
La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia "Categorii produse" de pe tip document
Filtrare ierarhie produs
La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia "Ierarhii produse" de pe tip document
Serviciu
Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu
Obligativitate categorie
Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa
Categoriile sunt asociate din operatia de adaugare din categorii produse
Gestiuni vanzare
Gestiuni depozit
Moduri de plata
Model document
Mod contare produs
Mod contare produs - Fara tva
Mod contare produs 389
Mod contare produs pe baza de aviz
Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva
Mod contare produs 389 pe baza de aviz
Mod contare serviciu
Mod contare serviciu - Fara tva
Mod contare serviciu pe baza de aviz
Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva
Mod contare obiect inventar
Mod contare mijloc fix
Registru Contabil
Centru de cost
Articol de buget
Linie de business
Semnatar
Operatorul care apare pe document
Denumire externa
Valoare minima pentru validare
Regim special
Validare cu observatii
Salvare observatii la validare
Amanunt
Redirect validare
La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:
  • lista de comenzi
  • adaugare antet
Redirect pozitii
La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)
Nu se exporta in contabilitate
Pastrare curs
Reaplicare reguli la facturare
daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea setarii 105 este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client
Filtrare servicii cu contare
la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)
Stoc servicii
Recalculare pret vanzare in detalii
daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte
Cu drept
utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor
daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul "Permite introducerea de doc in viitor"
,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor


mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document
daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv
acest flux este disponibil in urmatoarele liste:


mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor
daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator
acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
Exclude din necesar
este utilizat in task-ul de "Calcul viteza vanzare produse"
sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp
Produse generice
in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in oferta client
Antet
Antet 1
Footer
Simplificata
Plaja
plaja pe tip document
se foloseste doar la documentele HR
Recalcul preturi din grile oferte
Import conta din parinte
Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.
Import conta servicii
Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din Contare punct de lucru). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.
Gestiune sursa
Gestiune destinatie
Spargere nota contabila dupa explicatii
in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)
Grup
Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.
Descarcare gestiune separata
Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune
Descarcare ulterioara
Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.
Ignora ambalaje
daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin jobul de descarcare.
Stare initiala
Stare finala
Stare partiala
Stare anulare
Schimbare stare
daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus
Descarcare gestiune la intrare
Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).
IdStatie
Spargere
Camp suplimentar spargere document.
Serviciu transport
Camp suplimentar pentru serviciul de transport.
Emis de
Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.
Descarcare gestiune din
defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.
Inregistrare diferenta operational conta
la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.
Tip miscare
Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.
Tip factura
Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.
Preluare valoare din pozitii
daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului
Sponsorizare
daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.
Scop operatiune
Tip operatiune transport 
folosit pentru E-Transport
Culegator
la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici
Motiv scutire tva
camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.
Motiv scutire tva
camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.
Pastrare cota TVA
camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.
Generare factura cu anexa
camp utilizat pe tip document factura client
la generare factura se tine cont de acest camp
pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)
la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)
pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs