Documente - Tipuri document - Categorii produse - Adaugare

From docs
Jump to: navigation, search


Documente - Tipuri document - Categorii produse - Adaugare.png


Filtre

Categorie produs
Tip categorie

Coloane

Tip
Categorie produs
Obligativitate categorie
coloana este disponibila daca pe tip document am bifa de Obligativitate categorie
categoria este obligatorie daca apare bifat
Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa
Adauga
asociere categorie pe tip document
daca este asociat apare bifat