Tipuri documente

From docs
Jump to: navigation, search


Pe tip de document se pot da drepturi

in listele de documente se filtreaza doar documentele de pe tipurile pe care exista drept

Lista

Documente - Tipuri document - Lista.png

Filtre

Tip document
Inclusiv inactive

Coloane

Tip document
Stoc
Mod contare produs
Mod contare serviciu
Mod contare obiect inventar
Mod contare mijloc fix
Registru Contabil
I

Operatii globale

Adaugare tip document

Operatii pe pozitie

Modificare
Drepturi
Dimensiuni
Conturi bancare
Conturi contabile
Moduri contare
Categorii produse
operatie disponibila daca este bifat fie campul de Filtrare produse pe categorii, fie campul Obligativitate categorie (bife valabile la adaugare/ modificare tip doc)
Ierarhii produse
operatie disponibila daca este bifat campul de Filtrare ierarhie produs
Destinatii
Activare
Inactivare
Fluxuri aprobare
Se pot configura fluxuri de aprobare (atribuire flux de aprobare la nivelul Tip doc, Stare, Stornare).
Definire atribute
se definesc atributele pentru care se vor da valori pe Activitate
Legaturi directe