Comenzi clienti - Pozitii

From docs
Revision as of 15:33, 20 November 2020 by Andrei Iordache (talk | contribs) (Filtre)
Jump to: navigation, search


Pozitiile unei comenzi client


Lista

Comenzi clienti - Pozitii1.png Comenzi clienti - Pozitii2.png

Filtre

Comenzi clienti - Filtre.png

Cantitate totala
Greutate neta
Produs
Denumire produs
filtru suplimentar care cauta in denumirea produselor
Furnizor preferat
Doar pozitiile nerezervate
Doar pozitiile nelivrate
Vanzari sub pret cost
Diferente preturi*
camp suplimentar
la bifarea acestui camp sunt afisate pozitiile care au pret valuta diferit de cel extern ( din xml)
Import
se aplica regula de vanzare la importul produselor.
Toate pozitiile
implicit filtrul este nebifat si sunt afisate toate pozitiile care au cantitatea diferita de 0
la bifarea filtrului sunt afisate inclusiv pozitiile cu cantitate 0
Doar pozitii necomandate
sunt afisate doar pozitiile care nu au fost comandate la furnizor
Doar pozitii nelansate
sunt afisate doar pozitiile care au cantitate lansata 0
Punct de lucru
camp needitabil, disponibil daca pe document exista pozitii
Punct de lucru
camp editabil, disponibil daca pe document nu exista pozitii
este actualizat antetul cu firma selectata din acest camp
Tip doc zona
camp editabil, disponibil daca pe document nu exista pozitii
este actualizat antetul cu tipul de document selectat din acest camp
Tip doc
camp needitabil, disponibil daca pe document am pozitii
Modifica
tip document
Doar fara stoc
la bifarea filtrului sunt afisate toate produsele cu stoc mai mic ca si cantitatea.
Valoare pozitii nelivrate
valoarea este calculata ca diferenta dintre Valoare comanda si Valoare pozitii livrate
Lungime
Latime
Cantitate2
Valoare avans
Numar baxuri
Numar paleti
Adaos %
Adaos valoric
Marja
Aprobare
Volum
reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in nomenclator.
Volum rezervari
reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in nomenclator.
Doar pozitiile nerezervate din stoc

Coloane

Cale
ierarhie produs
Cod
Numar
Cod produs client
in acest camp este afista codul produsului setat in lista de produse alternative salvata pe client
Cod client
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Produs
UM
UM 2
Bucati/Bax
camp suplimentar, preluat din produse
Cod bare
codul de bare afisare salvat pe pozitie comanda, daca acesta nu exista , codul de bare setat la nivel de produs
Cantitate
Cantitate 2
Cantitate lansata
Cantitate culeasa
Camp suplimentar ce afiseaza cantitatea culeasa.
Cantitate livrata
Cantitate nelivrata
Cantitate comandata la furnizor
cantitatea ramasa de receptionat
Cantitate proforma
Cantitate culeasa
Stoc
Pret cost mediu
pretul din stoc pe firma si divizia curenta, pe gestiunile operationale pe care userul curent are drepturi
Adaos (fata de pret cost mediu)
este afisat la numarul de zecimale din setarea 247
Cantitate rezervata
cantitatea rezervata pe comanda
Cantitate rezervata stoc
cantitatea rezervata in Rezervari produse
Pret lista
Valuta lista
Pret calculat*
campul de Pret calculat este utilizat in fluxul cantitati alternative
pentru pozitiile de tip meniu, preturile sunt calculate pe baza pozitiilor din meniuri
SUM(Cantitate pozitie * Pret pozitie) / Cantitate meniu
pozitiile asociate pe meniu sunt calculate astfel
Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
Rezervare
Pret valuta
Reducere%
Reducere finala%
Pret valuta redus
Valoare pozitie
Valuta
Mod ambalare
Serie intrare
Ordine
Card
Nr masina
Numar bon
Ora bon
Agent
Referinta
Explicatii
Explicatii 2
Observatii interne
Pret comanda site
Attr1
Gestiune
Cod gestiune
Gestiune livrare
Livrare la
Referinta vanzare
campul afiseaza referinta catre comanda de furnizor si catre documentele de iesire (factura , aviz..)
Regula de vanzare
campul afiseaza regula de pe modificarea pozitiei
Data livrare
Proiect
Task
Portofoliu produs
Data receptie
pentru pozitiile de care sunt legate pozitii de pe o comanda furnizor neanulata acest camp se modifica automat cu data livrare a pozitiei sau daca aceasta este necompletata cu data livrare de pe comanda furnizor pe care se gaseste pozitia. In cazul in care de pozitia curenta sunt legate mai multe pozitii de pe comenzi furnizor atunci se va folosi data livrare minima.
Nr zile rezerva
Pret cu tva
Tva
Nr zile livrare
Pret extern*
Curs extern*
Valuta externa*
User introducere
Data introducere
NF
Nu se factureaza
daca este bifat pozitia respectiva nu mai este disponibila facturarii (nu apare in operatiile Generare factura si Adaugare din coamnda)
Fisa produs
la click se face redirect catre fisa produsului
Lungime
Latime
Adaos %
Adaos valoric
Marja %
Disponibil
este calculat pe baza formulei: stoc curent - rezervari atunci cand numarul produselor rezervate nu depaseste numarul produselor din stoc(altfel afiseaza 0). La calcul se tine cont de drepturile pe gestiuni.
Adaos % cost
Adaos valoric cost
Marja cost
Numar intern
display none, pentru export in excel
Numar comanda
display none, pentru export in excel

Campurile cu * se completeaza din xml

Operatii globale

Adaugare produs
Adaugare orice produs
aceasta operatie este disponibila in comenzile de retur pentru a putea adauga un produs fara a-l lega de o comanda existenta
Adaugare serviciu
Adaugare produse
Adaugare multipla
Adaugare din ierarhie nomenclator
Adaugare produs si serviciu
Adaugare rezervare prin identificarea intrarii
Modificare multipla
Adaugare produse din categorii
Adaugare rezervare
Adaugare din contract
Adaugare din oferta client
Adaugare din oferta furnizor
Adaugare din coduri client
Adaugare discount
Adaugare dupa cod de bare

Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare discount.png

daca se bifeaza campul "Cumulativ", se cumuleaza cu discountul existent
la salvare se verifica limitele de discount configurate pe agent pentru actualizarea informatiilor de aprobare comanda client
Adaugare adaos

Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare adaos.png

daca se bifeaza campul "Cumulativ", se cumuleaza cu adaosul existent
Schimbare stare
Generare comanda furnizor
operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii
comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
Generare factura
Generare aviz
Generare tranfer intre gestiuni
Generare comenzi livrari
Generare rezervari
Generare rezervari stoc
genereaza rezervari in Stocuri - Rezervari produse
Acordare promotii produse
Rezervari
Rezervari stoc
Reordonare pozitii
Stergere pozitii
Stergere pozitii restrictionata
operatie disponibila pentru comenzile neanulate si nefinalizate
Stergere rezervari
se scade din cantitatea ramasa rezervata maximul dintre cantitatea livrata si cantitatea culeasa
Stergere rezervari stoc
Stergere promotii
se sterg toate pozitiile de tip promotie
Modificare
Modificare comanda globala
Modificare locatie
Duplicare
duplica comanda curenta:

-pastreaza legaturile de oferte clienti si de contracte si verifica in cazul ofertelor/contractelor fara bifa de cadru sa nu se depaseasca cantitatile de pe acestea;
-duplica atat detaliile pozitiilor cat si pozitiile meniurilor, si in cazul acestora pastreaza legaturile cu oferte clienti si contracte si verifica in cazul ofertelor/contractelor fara bifa de cadru sa nu se depaseasca cantitatile de pe acestea;
-nu duplica rezervarile de pe pozitii;
-duplica si modurile de plata si verifica sa nu se depaseasca valorile contoarelor;
-completeaza 'Data comanda'= data curenta, 'User introducere' = userul care opereaza duplicarea, 'Data introducere' = data curenta , nu completeaza data livrare

Tiparire
Tiparire etichete
Tiparire etichete
aceasta operatie tipareste prima eticheta (dupa ordine) configurata pe document
Anulare
Generare bon fiscal
Generare bon consum
Generare proforma
Mutare in alta comanda
Completare meniuri
Adaugare cerere
operatie suplimentara cu pastrare docId si docRefId
Stergere comanda
Seturi atribute
Documente
afiseaza atasamentele de pe pozitiile unei comenzi
Generare lansare din antecalcul
Adaugare avans
Componenta sold
Atribute
afiseaza dinamic lista de atribute de pe comanda
Generare transfer in custodie

Operatii pe pozitie

Modificare
Detalii
Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina Comenzi clienti - Pozitii si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.
Spargere
operatia valabila pentru pozitiile fara detalii (pe pozitia principala fara detalii sau pe detaliu)
Promotii
lista promotii aplicate pe pozitia curenta
Muta sus
Muta jos
operatii disponibile atunci cand campul Ordine de pe antet comanda este setat cu valoarea 0 sau 2 (ordinea Introducerii)
Nu se comanda
Nu se Factureaza
operatia disponibila pentru pozitiile nefacturate si fara bifa de Nu se factureaza din comenzi neanulate si care nu sunt intr-o stare finalizata
Se factureaza
operatia disponibila pentru pozitiile nefacturate si cu bifa de Nu se factureaza din comenzi neanulate si care nu sunt intr-o stare finalizata
Rezervari
Duplicare
redirectioneaza catre pagina de duplicare a pozitiei curente.
pastreaza legaturile de oferte clienti si de contracte si verifica in cazul ofertelor/contractelor fara bifa de cadru sa nu se depaseasca cantitatile de pe acestea ;
duplica atat detaliile pozitiilor cat si pozitiile meniurilor, si in cazul acestora pastreaza legaturile cu oferte clienti si contracte si verifica in cazul ofertelor/contractelor fara bifa de cadru sa nu se depaseasca cantitatile de pe acestea  ;
nu duplica rezervarile de pe pozitii;
Repartizare comanda pe firme
operatia utilizata in fluxul de Comenzi clienti globale
Istoric pozitie
operatia duce in acelasi container de pozitii comanda , cu filtrul Toate pozitiile implicit bifat
este afisata pozitia originala din care provine pozitia de pe care este apelata operatia (flux modificare pozitie comanda furnizor cu impact asupra pozitiei comanda client)
Istoric
Antecalcul
operatia este disponibila pentru pozitiile care au completat campul "Produs prin fluxul de productie" si pentru care nu s-a mai generat un antecalcul
se tine cont de setarea 519
Stergere rezervari stoc
Stergere referinta lansare
se sterge legatura dintre pozitia din comanda si lansare (se actualizeaza cantitatea lansata de pe pozitie comanda cu 0 si se sterge referinta comenzii de pe lansare)
operatia este disponibila pentru setarea 519 avand valoarea 1 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie si a fost lansata in productie (cantitate lansata mai mare de 0)
Informatii productie
informatii privind stadiul comenzii in productie (daca a fost alocata la nivel de post si persoana)
Detalii antecalcul
operatia este disponibila pentru pozitiile care au completat campul "Produs prin fluxul de productie" si pentru care s-a generat antecalcul
se tine cont de setarea 519
Lansare in productie
flux produs unic
operatia este disponibila pentru setarea 519 avand valoarea 0 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie
Lansare in productie
flux produse multiple
operatia este disponibila pentru setarea 519 avand valoarea 1 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie
Lansari
flux produs unic
operatia este disponibila pentru setarea 519 avand valoarea 0 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie
Lansari
flux produse multiple
operatia este disponibila pentru setarea 519 avand valoarea 1 si daca respectiva comanda este validata iar pozitia este prin fluxul de productie si a fost lansata in productie (cantitate lansata mai mare de 0)
Generare tranfer intre gestiuni
Ștergere
la stergerea unei pozitii adaugata din oferta se redeschide oferta respectiva.
Stergere pozitie restrictionata
Adaugare discount
nu apare daca starea in care se afla comanda are bifa de readonly
Modificare comanda globala
nu apare daca starea in care se afla comanda are bifa de readonly
Clienti
Scadentar
Stergere
la stergerea unei pozitii din meniu verifica setarea 825, daca am bifa pusa pe setare atunci operatia de stergere de pe pozitiile meniului nu o sa mai apara se sterge doar pozitia principala care o sa stearga si pozitiile din meniu.