Oferte clienti - Pozitii - Detalii antecalcul

From docs
Jump to: navigation, search

Operatia este folosita si in comenzi clienti.


Oferte clienti - Pozitii - Detalii Antecalcul.png

Detalii antecalcul cumulate.png

Lansari - Detalii - Materiale.png

Lansari - Detalii - Cheltuieli.png

Lansari - Detalii - Operatii.png

Lansari - Detalii - Sarcini.png

Lansari - Detalii - Taxe.png

Lansari - Documente.png


Detalii Antecalcul

Oferte clienti - Pozitii - Detalii Antecalcul.png

Campuri

Oferta
campul este afisat daca antecalculul este generat din pozitie oferta
este afisat sub forma Numar oferta - Data oferta
Actualizare pret in oferta
campul este afisat daca antecalculul este generat din pozitie oferta si pozitia respectiva nu a fost comandata
este actualizat pretul din pozitie oferta cu Pret productie/um
se tine cont de setarea 724 - actualizare explicatii pozitii oferta client
Comanda
campul este afisat daca antecalculul este generat din pozitie comanda sau pozitia este adaugata din oferta client pe care s-a generat antecalcul
este afisat sub forma Numar comanda - Data comanda
Actualizare pret in comanda
campul este afisat daca antecalculul este generat din pozitie comanda sau pozitia este adaugata din oferta client pe care s-a generat antecalcul si pozitia respectiva nu a fost facturata
este actualizat pretul din pozitie comanda cu Pret productie/um
Produs
Cantitate
Observaţii
Valoare materiale
Pret productie/um
Actualizeaza pretul din oferta / comanda cu cel rezultat din antecalcul
Valută
valuta pret productie
pretul de productie este calculat dupa formula:
Valoare materiale + Valoare cheltuieli + Valoare operatii + Valoare taxe + Valoare manopera / Cantitate
Valoare cheltuieli
Total general
Valută
valuta in care este afisat totalul
in cazul antecalcului preturile sunt afisate in valuta de pe oferta / comanda (valuta pozitiei pentru care este realizat antecalculul)
Valoare operatii
Valoare taxe
Cursuri
sunt afisate toate cursurile valutelor folosite pentru lansarea respectiva (in materiale, cheltuieli si operatii)
Ore Alocate
Valoare materiale*
Valoare manopera*
campul este calculat ca suma valorilor la nivel de materiale sau cheltuieli de tip manopera si Valoarea setata pe task-uri ( in functie de Ore alocate si pret)
Valoare utilaje*
Valoare transport*
campurile cu * afiseaza valorile materialelor si cheltuielilor de tipul respectiv


Detalii antecalcul cumulate

Detalii antecalcul cumulate.png


Coloane

Explicatii
Ordine
Cantitate
Pret
Pret/kg
Pret / greutate neta produs finit
Valută
Valoare
Valoare/kg
Valoare / Greutate neta produs finit
Pret/tona
Valoare/tona

Operatii globale

Adaugare material
Adaugare cheltuiala
Adaugare operatie
Adaugare taxa
Modificare taxe

Operatii pe pozitie

Modificare
modificare pozitie


Materiale

Lansari - Detalii - Materiale.png

Filtre

Materiale
Valoare

Coloane

Material
Cantitate
Cantitate bon consum
Stoc
este afisat la numarul de zecimale din setarea 350
la calcularea stocului se tine cont de urmatoarele criterii
  • drepturile utilizatorului pe gestiuni
  • se tine cont doar de gestiunile cu bifa de operational si Ordine vanzare completata
  • se tine cont doar de gestiunile completate la nivel de categorie proiect (gestiune sursa si gestiune intermediara)
Coloana este afisata doar pentru lansarile nefinalizate
Pret
Valută
Produs referit
Procent (%)
Faze
Descriere
Reper
Referinta
afisarea comenzilor interne generate pentru produsul respectiv, prin operatia Generare comanda interna
este afisat sub forma numar comanda - data comanda


Operatii globale

Adaugare material
Adaugare din oferta furnizor
operatia este disponibila pentru antecalcul

Operatii pe pozitie

Faze
Modificare
Ștergere


Cheltuieli

Lansari - Detalii - Cheltuieli.png


Filtre

Cheltuieli
Valoare

Coloane

Cheltuiala
Cantitate
Pret
Valută

Operatii globale

Adaugare cheltuiala

Operatii pe pozitie

Modificare
Ștergere


Operatii

Lansari - Detalii - Operatii.png


Filtre

Operații
Valoare

Coloane

Operatie
Cantitate
Cost
Valută

Operatii globale

Adaugare operatie

Operatii pe pozitie

Modificare
Ștergere


Sarcini

Lansari - Detalii - Sarcini.png

Filtre

Sarcina
Inclusiv finalizate
sunt afisate si sarcinile care au starea asociata cu bifa de finalizat
Inclusiv anulate
Inclusiv subsarcini

Coloane

Sarcina
Tip sarcina
Stare
Prioritate
Grupa
Alocat
Termen
Data inceput
Data sfarsit
Ore Alocate
Autor
ID
Multiplicat
Pret
Asset
Descriere
tabel cu informatiile: produs,Cantitate programata (cantitate rezultata sarcina),Cantitate rezultata (cantitate rezultata activitate)

Operatii globale

Adaugare sarcina
Adaugare sarcina produse

Operatii pe pozitie

Modificare
Modificare sarcina produse
Activități
Subsarcini
sarcinile salvate la operatia Adaugare sarcina produse
Adaugare activitate produse
Produse
Anulare
la anulare se redistribuie cantitatile pe produse finite


Taxe

Lansari - Detalii - Taxe.png


Coloane

Taxe
Mod aplicare
Cumulare valori
Procent (%)
Valoare

Operatii globale

Adaugare taxa

Operatii pe pozitie

Modificare
Ștergere

Documente

Pagina valabila doar pe Lansari.

Lansari - Documente.png


Coloane

Document
Numar
Dată
Partener
Valoare
Observaţii
Stare
Printare

Operatii globale

In functie de documentele setate pe categorie productie si drepturile pe care le are utilizatorul sunt valabile operatiile de adaugare:

  • Factura furnizor
  • Factura client
  • Bon consum
  • Nota predare: (vezi adaugare nota de predare)
  • Aviz client
  • Pv iesire
  • Transfer intre gestiuni


Operatii pe pozitie

Pozitii
Ștergere