Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare prin identificarea intrarii

From docs
Jump to: navigation, search


Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare prin identificarea intrarii1.jpg

Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare prin identificarea intrarii2.jpg


  • La adaugare rezervare prin identificarea intrarii se preia Centru de cost, Articol de buget si Linie de business din antetul comenzii
  • La adaugare rezervare prin identificarea intrarii se verifica in cazul in cazul setarea 105 are valoarea 1 sau 2 si pretul de vanzare sa nu fie nul. Daca pretul este nul se va afisa mesajul de eraore "Pretul nu este valid pentru produsul / produsele:" urmat de denumirea produsului.


Filtre

Produs
Gestiune
Lot intrare
Serie intrare
Data fabricare
Data expirare
Criteriu de ordonare
Descrescator

Coloane

Gestiune
Cod
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Cod bare
Produs
Furnizor
Mod ambalare
UM
Data achizitie
Stoc
Pret intrare
Pret Cost
Pret
Lot intrare
Serie intrare
Data fabricare
Data expirare
sortare pentru criteriul de ordonare "Implicit"
Referinta
Client
Cantitate

Operatii globale

Operatii pe pozitie

Adauga