Comenzi clienti - Generare factura

From docs
Jump to: navigation, search


In functie de setarea 520 este afisat un mesaj de eroare in cazul in care pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost.

Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.


Comenzi clienti - Generare factura.jpeg


Campuri

Client
afisare clientul de pe comanda
Client facturare: se poate seta alt client pe factura
Detalii client
sunt preluate din comanda
Credit Control
Tip document
tipul facturii ce urmeaza a fi generata
daca pe tipul de document comanda client din care se incearca Generare de Factura sunt configurate destinatii pe tip document factura, atunci aceste tipuri doc factura sunt afisate primele
daca tipul de document are bifa "Pastrare curs" atunci se pastreaza cursul din comanda
Plaja de numere
plaja de numere a facturii
Data curs
data la care se calculeaza cursul valutar
Data factura
data document
Generare factura validata
in momentul generarii facturii aceasta va avea starea Valid
Facturare comanda
valorile apar in functie de setarea 462
  • Integral (se factureaza comanda integral)
  • Partial (utilizatorul este redirectionat intr-o pagina din care poate alege ce produse sa fie facturate)
  • Partial stoc (utilizatorul este redirectionat intr-o pagina din care poate alege ce produse (care se afla in stoc) sa fie facturate)
  • Doar din rezervari (se factureaza integral produsele rezervate)
  • Rezervari serii (utilizatorul este redirectionat intr-o pagina din care poate importa un fisier care contine seriile de intrare ale produselor rezervate)
  • Din rezervari si servicii (se factureaza integral produsele rezervate si serviciile din comanda)
  • Din cantitate culeasa
  • Din culegere si servicii
Cu chitanta
plata facturii va fi cash
Termen plata
termenul in care va fi achitata factura
Avans
facturi achitate in avans
Data scadenta
data la care va fii achitata factura (este completeaza automat daca se selecteaza Termen plata)
Mod plata
modul cum se va face plata
Tip livrare
modul de livrare
Agent
nume agent
Proiect
proiectul de pe comanda ( la schimbarea proiectului se completeaza automat campurile centru cost, articol buget si linie de business de pe proiect)
Centru cost
centru de pe comanda
Centru cost
camp duplicat - adaugare setare care sa afiseze campul obligatoriu pentru generare bon consum si afisare camp Centru cost fara bifa de obligatoriu pentru Generare factura. Ambele campuri trebuie sa aiba bifa de vizibil (campul cu id: 1642252 trebuie sa aiba si bifa de obligatoriu)
Articol buget
articol de pe comanda
Linie de business
linie de pe comanda
Adresa livrare
adresa la care sa va face livrarea
Livrare la
Observatii
se pot face observatii suplimentare
Observatii interne
se pot face observatii suplimentare
Persoana
nume delegat
se tine cont de setarea 525
Contact
Nume
nume persoana delegata
se tine cont de setarea 525
Prenume
prenume persoana delegata
se tine cont de setarea 525
Act delegat
serie si nr CI
se tine cont de setarea 525
Eliberat de
se tine cont de setarea 525
Auto
nr auto
se tine cont de setarea 525
Data expedierii
Ora
Numar AWB
Attr1
in antentul comenzii daca campul attr1 este completat la generarea facturii informatiile se pastreaza in antetul acesteia.
Attr2
Attr3
Attr4
campurile Attr sunt de tip text
se salveaza pe antet document
sunt folosite in grafic Vanzari
Attr1Number
Attr2Number
Attr3Number
Attr4Number
campurile AttrNumber sunt de tip numar
se salveaza pe antet document
sunt folosite in grafic Vanzari
Transportator
Termen livrare

Dimesniunile pentru pozitiile care au gestiune se determina astfel: de pe pozitia parinte, de pe comanda, din contarea asociata pe gestiune.