Lansari - Detalii

From docs
Jump to: navigation, search


Lansari - Detalii1.png

Lansari - Detalii2.png

Lansari - Detalii3.png

Lansari - Detalii4.png


Detalii Lansare

Lansari - Detalii1.png

Campuri

Lansare
Observaţii
Proiect parinte
Valoare materiale
Pret productie/um
Valuta
valuta in care este afisat Pretul
Pret/um
Valuta
valuta in care este afisat pretul pe um
Valoare cheltuieli
Total general
Valuta
valuta in care este afisat totalul
Valoare operatii
Valoare taxe
Cursuri
sunt afisate toate cursurile valutelor folosite pentru lansarea respectiva (in materiale, cheltuieli si operatii)
Ore Alocate
suma orelor alocate setate pe task-urile proiectului
Valoare materiale*
Valoare manopera*
Valoare utilaje*
Valoare transport*
campurile cu * afiseaza valorile materialelor si cheltuielilor de tipul respectiv
Tabel produse finite
vizibil doar din modulul Lansari
Cantitate bon consum

Operatii

Informatii
Validare
Generare documente
operatie valabila pentru lansarile validate, se creaza documente in functie de bife
Antecalcul
operatie disponibila doar in cazul in care exista un antecalcul asociat lansarii (flux oferta client - Generare antecalcul global -> Transforma in comanda cu generare lansare in functie de setarea 826)


Produse finite si materiale

Lansari - Detalii - Produse finite si materiale2.png

Afisare produse finite si materialele acestora (pagina asemanatoate cu Antecalculul din oferte clienti).

Pagina este utilizata pe fluxul Antecalcul oferta client - generere comanda client (in care lansarea se face pe baza antecalcului).


Filtre

Produs
Doar nerezervate
Sunt afisate pozitiile care au Stoc gestiune < fata de Cantitate
Cumulat
Doar cu diferente
Lot intrare (proiecte)

Coloane

Produs
Cantitate
Materiale
Adaos %
Marja %
Manopera
Adaos %
Marja %
Transport
Adaos %
Marja %
Utilaje
Adaos %
Marja %
Stoc disponibil
cantitate rezervata in comanda interna - Stoc gestiune
Stoc gestiune
cantitate rezervata pe comanda interna filtrata in functie de gestiunea sursa
Stoc
stocul disponibil din care este exclus stocul din gestiunile sursa
Cantitate comanda
Cantitate comandata la furnizor
este cantitatea comandata la furnizor care apare si in comenzi clienti , din care se scad rezervarile
Lot intrare (proiecte produse finite)
Data expirare (proiecte produse finite)
Diferenta reteta

Operatii globale

Adaugare produs finit
Adaugare din comenzi
Modificare multipla


Operatii pe pozitie

Adaugare material
Modificare
modificare materiale
Modificare
modificare produs finit final
Detalii
Stergere
Inlocuire produs
operatie prin care se inlocuieste un material
Produse finite
operatia disponibila doar daca sunt bifate filtrele: Cumulat si Doar cu diferenta

Produse finite

Lansari - Detalii - Produse finite.png

Lista de produse finite setate pe lansare.

Pagina suplimentara vizibila doar din modulul Lansari

Filtre

Comanda
nu este afisat daca este bifat filtrul cumulat
Produs
Cumulat
lista de produse finite este afisata cumulat la nivel de produs(cantitate si cantitatea predata este afisata cumulat)
la bifarea filtrului nu mai sunt disponibile campurile Numar comanda , Data si client, filtrul comanda si operatia de modificare pe pozitie
la operatia de stergere se sterg toate pozitiile cu produsul respectiv
Inclusiv semifabricate
inclusiv produsele finite de tip semifabricate (materiale ,pentru produsul finit principal, ce sunt si produse finite)

Coloane

Produs
Cantitate
Cantitate predata
cantitatea din nota predare generata pe lansare
Număr comandă
nu este afisat daca este bifat filtrul cumulat
Dată
nu este afisat daca este bifat filtrul cumulat
Client
nu este afisat daca este bifat filtrul cumulat
Tip lot intrare

Operatii globale

Adaugare produs finit
Adaugare din livrari
Adaugare din comenzi
Stergere pozitii
se sterg toate pozitiile afisate in pagina (operatia tine cont de filtre)

Operatii pe pozitie

Modificare
nu este disponibil daca este bifat filtrul cumulat
Inlocuire produs
operatie prin care se inlocuieste un material
Atribute
atribute salvate la nivel de produs finit
la validare atributele salvate pe reteta sunt copiate pe produsele finite ale retetelor
Documente
documentele salvate la nivel de reteta
Detalii
operatia apare doar daca filtrul Global=0
Detalii comanda
operatia este disponibila doar daca filtrul Cumulat are valoarea 0 si daca produsul finit este asociat unei pozitii din comanda
se face redirect catre detaliile pozitiei din comanda
Reteta
operatie disponibila doar daca filtrul 'Cumulat' nu este bifat si daca pozitia provine din Retete productie
redirectioneaza catre pagina cu detaliile retetei curente (Din 'Retete productie')
Stergere
stergerea pozitie curente, in cazul in care este bifat filtrul cumulat se sterg toate pozitiile cu produsul respectiv

Operatiile de adaugare / modificare si stergere / stergere pozitii sunt valabile doar pentru lansarile nevalidate.

Materiale

Lansari - Detalii - Materiale.png

Filtre

Import bugete
Cumulat
la bifarea filtrului nu mai sunt disponibile atat campurile Produs finit, Produse referite, Procent,Faze,Descriere,Reper, Referinta, cat si operatiile pe pozitie
Materiale
Valoare
Generare bon consum
operatia este disponibila pentru lansarile neanulate si validate
este creat bon de consum avand client unitatea curenta
Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'
Stocul se verifica in functie de:
 • drepturile utilizatorului pe gestiuni;
 • se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de categorie proiect (gestiuni sursa si gestiune intermediara);
Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de setarea 420
Generare comanda interna
este creat automat antetul comenzii interne cu urmatoarele informatii:
 • valuta este valuta default de pe partener
 • tipul documentului este primul tip din lista (ordonat dupa nume); se tine cont de drepturi pe tip document (setarea 359)
 • Starea este prima stare cu bifa de initial si fara bifa de validat
Toate pozitiile
sunt afisate inclusiv materialele ce au cantitate 0
Generare transfer intre gestiuni
se face redirect catre lista materiale pentru care exista stoc in gestiunile setate pe categorie (gestiuni sursa)
Inclusiv semifabricate
inclusiv materiale ce sunt si produse finite
implicit campul este setat bifat si cu display:none
pentru afisarea filtrului, trebuie personalizat cu display:visible in dreptul campurilor de CSS

Coloane

Produs finit
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Material
Tip
Cantitate
Pierdere %
pierderea completata pe materialul curent
Pierdere 2 %
pierderea 2 completata pe materialul curent
Cantitate bruta
reprezinta cantitatea care tine cont si de pierderi
Cantitate bon consum
Stoc
Diferenta reteta
este afisat la numarul de zecimale din setarea 350
la calcularea stocului se tine cont de urmatoarele criterii
 • drepturile utilizatorului pe gestiuni
 • se tine cont doar de gestiunile cu bifa de operational
 • se tine cont doar de gestiunile completate la nivel de categorie proiect (gestiune sursa)
Coloana este afisata doar pentru lansarile nefinalizate
Stoc proiect sursa
stocul disponibil pe proiectul parinte (daca nu exista , se verifica stocul pe proiectul curent)
se verifica drepturile pe gestiuni ,gestiunile sursa setate pe categorie si bifa de operational
Stoc proiect intermediar
la calcularea stocului se tine cont de urmatoarele criterii
 • drepturile utilizatorului pe gestiuni
 • se tine cont doar de gestiunile cu bifa de operational
 • se tine cont doar de gestiunea completata la nivel de categorie proiect (gestiune intermediara)
Pret
Valută
Produse referite
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Procent (%)
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Faze
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Descriere
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Reper
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Referinta
afisarea comenzilor interne generate pentru produsul respectiv, prin operatia Generare comanda interna
este afisat sub forma numar comanda - data comanda
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat

Operatii globale

Adaugare material
Modificare multipla


Operatii pe pozitie

Operatiile pe pozitie sunt valabile doar cand nu este bifat filtrul de Cumulat.
Faze
Modificare
Inlocuire produs
operatie prin care se inlocuieste un material
Alegere material
Ștergere


Cheltuieli

Lansari - Detalii - Cheltuieli.png


Filtre

Import bugete
Cheltuieli
Valoare

Coloane

Cheltuiala
Tip
Cantitate
Pret
Valută
Valoare

Operatii globale

Adaugare cheltuiala

Operatii pe pozitie

Modificare
Ștergere


Operatii

Lansari - Detalii - Operatii.png


Filtre

Operații
Valoare

Coloane

Operatie
Cantitate
Cost
Valută

Operatii globale

Adaugare operatie

Operatii pe pozitie

Modificare
Ștergere


Sarcini

Lansari - Detalii - Sarcini2.png

Filtre

Sarcina
Inclusiv finalizate
sunt afisate si sarcinile care au starea asociata cu bifa de finalizat
Inclusiv anulate
Inclusiv subsarcini
Sarcini incepute
afisare sarcini care se afla in stadiul de start

Coloane

Sarcina anterioara
Sarcina
Tip sarcina
Stare
Prioritate
Grupa
Alocat
Termen
Data inceput
Data sfarsit
Data finalizare
pentru task-urile aflate intr-o stare finalizata este afisata data ultimei activitati
Ore Alocate
afisare camp sub forma xh xmin xs
Ore consumate
suma orelor setate pe activitati
afisare camp sub forma xh xmin
Autor
ID
Multiplicat
Pret
Asset
Asseturi
Descriere
descriere setata la adaugare sarcina
Descriere 2
tabel cu informatiile: produs,Cantitate programata (cantitate rezultata sarcina),Cantitate rezultata (cantitate rezultata activitate)
campul este completata automat la validare lansare
Actiune
este alcatuit din 3 butoane
 • buton Start
se face redirect catre o pagina cu informatii sarcina
butonul este disponibil daca sarcina nu este finalizata si nu este in pauza
in urma salvarii sunt disponibile butoanele de Pause si Stop (cel de Start nu mai este afisat)
 • buton Pause
se face redirect catre o pagina cu informatii sarcina
butonul este disponibil daca pe sarcina curenta s-a accesat butonul de play
in urma salvarii este disponibil doar butonul de play
 • buton Stop
se face redirect catre o pagina cu informatii sarcina
butonul este disponibil daca pe sarcina curenta s-a accesat butonul de play
in urma salvarii nu mai sunt disponibile butoanele de Start,Pause,Play

Operatii globale

Adaugare sarcina
Adaugare sarcina produse
Modificare multipla
Import sarcini
Redeschidere sarcini

Operatii pe pozitie

Informatii
Modificare
Modificare sarcina produse
Activități
Subsarcini
sarcinile salvate la operatia Adaugare sarcina produse
Adaugare activitate produse
operatie de adaugare activitati produse (se adauga o singura activitate pe task-ul curent si se asociaza produse rezultate pe activitate)
PAGINA NU ESTE DISPONIBILA MOMENTAN!
Adaugare activitate produse
operatie de adaugare activitati produse (se adauga o singura activitate pe task-ul curent si se asociaza produse si echipamente pe activitate)
Produse
la nivel de task pot fi adaugate produse folosite si produse rezultate
Documente
lista documente asociate pe task, utilizate in pagina de Sarcini curente
Muta sus
se modifica campul de prioritate
Muta jos
se modifica campul de prioritate
Anulare
la anulare se redistribuie cantitatile pe produse finite

Taxe

Lansari - Detalii - Taxe.png


Coloane

Taxe
Mod aplicare
Cumulare valori
Procent (%)
Valoare

Operatii globale

Adaugare taxa

Operatii pe pozitie

Modificare
Ștergere

Documente

Pagina valabila doar pe Lansari.

Lansari - Documente.png


Filtre

Sarcina
Inclusiv anulate
sunt afisate si documentele legate de lansare care au fost anulate

Coloane

Document
Numar
Dată
Partener
Valoare
Observaţii
Stare
Sarcina
Printare

Operatii globale

In functie de documentele setate pe categorie productie si drepturile pe care le are utilizatorul sunt valabile operatiile de adaugare:

 • Factura furnizor
 • Factura client
 • Bon consum
 • Nota predare: (vezi adaugare nota de predare)
 • Aviz client
 • Pv iesire
 • Transfer intre gestiuni
 • Comanda interna


Operatii pe pozitie

Informatii
Pozitii
Ștergere