Lansari - Lansare in productie - Generare bon consum

From docs
Jump to: navigation, search


este creat bon de consum avand client unitatea curenta
Daca materialele de pe lansare nu sunt in stoc este afisat mesajul:'Nu s-a putut genera bon de consum - exista produse care nu sunt in stoc'


Descarcarea se face in functie de campul Mod descarcare setat la nivel de material sau categorie de proiect.
Daca nu am configurat campul in niciuna din cele doua pagini, descarcarea se face la fel ca la optiunea de Implicit (cantitatile sunt cele setate pe lansare - cantitate materiale)


Stocul se verifica in functie de:
  • drepturile utilizatorului pe gestiuni;
  • valoarea setarii 518
  • se iau in considerare doar gestiunile cu ordine vanzare completat;
  • se iau in considerare doar gestiunile setate la nivel de categorie proiect (gestiuni sursa si gestiune intermediara);
Daca materialele din lansare au comenzi interne cu rezervari se scad pe bonul de consum intai rezervarile, si apoi din stoc
Descarcarea din stoc sau din rezervari se face in functie de setarea 420
Rezervarile pe comenzi interne se pot face prin urmatorul flux:
  • Creare comanda furnizor cu pozitii din comanda client (vezi operatia Adaugare produs din comanda client din pozitii comanda furnizor)
  • Creare factura furnizor cu pozitii din comanda furnizor (vezi operatia Adaugare din comanda din pozitii factura furnzior)
  • La validarea facturii daca setarea 426 este 1 se genereaza rezervari pe comanda client


Dimensiunile din pozitiile bonului de consum se determina astfel:
  • Centru cost:din pozitii comanda client; din antet comanda client; de pe tip doc comanda client; din stoc
  • Articol buget:dimensiuni asociate pe cont (din asocierea cont descarcare gestiune de pe gestiune si centru cost de la pasul anterior); din pozitii comanda client; din antet comanda client; de pe tip doc comanda client; din stoc
  • Linie de business:din pozitii comanda client; din antet comanda client; de pe tip doc comanda client; din stoc


Lansari productie - Generare bon consum.png

Campuri

Client
Furnizor
Conturi
Conturi
Tip document
modul de contare setat pe pozitii este cel setat la nivel de tip document
Plaja de numere
Data curs
Data document
Generare bon consum validat
Generare factura validata
Integral
Destinatar
clientul pentru care este destinat bonul de consum
Task
Proiect
Zile blocare / Zile vechime sold
Limita credit / Sold curent / Val max factura
Cu chitanta
Termen plata
Avans
Data scadenta
Mod plata
Tip livrare
Agent
Proiect
Centru cost
Articol buget
Linie de business
Gestiuni
gestiunile din care se descarca materialele
lista de gestiuni setate in campul Gestiuni sursa din categoria de productie
Adresa livrare
Livrare la
Locatie
Observaţii
Observatii interne
Discount %
Persoană
Contact
Nume
Prenume
Act delegat
Eliberat de
Auto
Data expedierii
Ora
attr1
attr2
attr3
attr4
attr1Number
attr2Number
attr3Number
attr4Number