Facturi furnizori - Contare

From docs
Jump to: navigation, search

operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document

Facturi furnizori - Contare.jpg

Detalii factura

Furnizor
Modificare
Nr
Din data
Tip
NIR
Data NIR
Stare
Data scadenta
Observatii
Valoare totala fara tva
TVA
Total
Valoare totala fara tva poz
Valoare totala tva poz
Valoare totala poz
Diferenta
Diferenta
Diferenta

Coloane

Produs
Cod produs
Mod contare


Operatii globale

Modificare multipla
Posibilitatea de a modifica simultan modul de contare de pe pozitii

Operatii pe pozitie

Modificare
operatie de modificare pe pozitie intrare
Modificare
operatie de modificare pe pozitie iesire