Facturi externe furnizori - Pozitii

From docs
Jump to: navigation, search

Pozitiile facturii de la furnizor


Lista

Facturi externe furnizori pozitii.png

Date cap factura

Furnizor
Prevalidare
Validare
Nr.
din data
Tip
NIR
Data NIR
Stare
Data scadenta
Observaţii
Valoare totala fara tva
Tva
Total
Import
Valoare valuta
Valută
Curs valutar
Valoare discount
Valoare transport
Valuta transport
Curs valutar
Valoare transport intern
Valuta transport intern
Curs valutar
Valoare valuta pozitii
Taxe vamale
Comision vamal
Diferenta
Modalitate transport
Furnizor taxe vamale
Conditie livrare externa
Furnizor comision vamal
MsgLot
este afisat mesajul de eroare 'Data expirare/fabricare diferita pe acelasi lot', in cazul in care exista mai multe pozitii cu acelasi produs si pe acelasi lot , care au data expirare/ fabricare diferit

Filtre

Produs

Coloane

Tip
Gestiune
Cod 1
Cod 2
Cod 3
Cod NC
Attr1
Produs
UM
Cantitate
Stoc curent
stocul disponibil pentru pozitia curenta
Pret valuta
Valoare valuta
Pret
Valoare repartizata
campul afiseaza valoarea tutror serviciilor repartizate pe produs (transport adaugat prin operatia Adaugare serviciu, in care serviciu are bifa de Repartizare; taxe vamale adaugate prin operatia adaugare taxa)
Reducere
Tva
Lot
Expira la
Data fabricare
Serie intrare
Articol de buget
Pret vanzare fara TVA
Pret amanunt
Adaos%
Incadrare vamala
Referinta
Observaţii
Coeficient repartizare
Cumulat

Operatii globale

Validare
valideaza factura curenta

Operatie disponibila in functie de tipul facturii:

- Factura externa furnizori retur:
* in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
* factura curenta are pozitii;
* se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' sau nu exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
* in cazul in care pe factura curenta exista pozitii de tip produs pe o gestiune de tip 'Mijloace fixe' sau 'Obiecte de inventar' fara aiba un Asset asociat pe acesta, se afiseaza eroarea:'Exista pozitii pe gestiune de tip Mijloace fixe sau Obiecte de inventar si fara referinta de asset!'. Exceptie fac produsele adaugate dintr-un aviz unde aveau asociate pe acestea un asset.
Tiparire
Adaugare produs
Adaugare produs
Adaugare serviciu
Adaugare produs din aviz
Adaugare din contract
Adaugare din comanda
Adaugare din comanda cumulat
Adaugare taxe
Stergere pozitii
Adaugare retur produs
Adaugare retur serviciu
Adaugare din stoc
operatie disponibila pentru facturile nevalidate
Adaugare serviciu nerepartizat
operatie disponibila pentru facturile nevalidate
Adaugare din scanari
Adaugare din scanari cumulat

Operatii pe pozitie

Modificare
Spargere cantitate
Serii
Adaugare asset/mijloc fix
Adaugare asset
operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate si care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset
Crestere valoare mijloc fix
Repartizare
operatia este disponibila pentru pozitiile de tip serviciu cu bifa de Repartizare
Ștergere
Sterge pozitia