Facturi clienti - Validare retur

From docs
Jump to: navigation, search


La validare se genereaza automat bon de consum in cazul in care sunt respectate urmatoarele configurari:

  • documentul de retur contine cel putin o pozitie setata pe o gestiune cu bifa de Generare Bon consum
  • pe tipul de document exista destinatie catre acelasi punct de lucru catre bon consum si este completat campul tip document destinatie


Facturi clienti - Validare retur.png

Campuri

Furnizor
Client
Documentul este validat in data
Setare numar
Plaja de numere
Plaja chitanta
Valoare incasata
Plaja Nir
Numar
Dată
Pastreaza data originala a documentului
Data scadenta
Delegat
Persoană
Contact
Semnatar
Operatorul care apare pe document
Nume
Prenume
Act delegat
Eliberat de
Auto
Salvare delegat in contacte
Data expedierii
Ora
Numar AWB
Valoare transport
Transportator
Transportator
Generare bon consum
Tip document
tip document bon consum
campul este disponibil doar daca este filtrat campul de "Generare bon consum"
la salvare se creaza un bon consum validat , prin care se face descarcarea produselor de pe factura