Facturi clienti

From docs
Jump to: navigation, search

Lista de facturi

Facturi clienti - Lista.png

Filtre

Client
cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'
Stare
Inclusiv anulate
Retur
se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
Finalizat
Numar
filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
Tip
Livrare la
Data de la ... pana la
Traseu
Valoare de la ... pana la
Judet
Agent
Introdus de
Delegat
Documente netiparite
Avans nescontat
Sold client
Contract
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Valoare cost
Observatii
cauta in Observatii si in Observatii interne
Tip Document
filtreaza documentele in functie de tipul acestora
Serializare
filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
Doar netransmise
Data raportare de la ... Până la 
filtreaza toate facturile de clienti a caror data de raportare se incadreaza in intervalul dat.
Observatii
Tip livrare
Proiect
Numar AWB
Stare E-Factura

Coloane

ID Intern
numar intern din Pluriva ERP
Numar
Data
Client
Denumire veche client
Valoare fara tva
Valoare tva
Total plata
Sold
Valoare incasata
Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina Financiar - Casa de unde se poate printa chitanta.
Termen plata
Agent
Transportator
Delegat
Tip
Observatii
Observatii interne
Stare
Introdus
Validat
Data scadenta
Chitanta
Valoare incasata
Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)
Valoare transport
valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor
Valoare avans
Adresa livrare
Livrare la
Tip livrare
Traseu
attr1
attr2
attr3
attr4
attr1Number
attr2Number
attr3Number
attr4Number
Contract
Printare
modele de document
Etichete
Data contabilitate
NrAWB
F
raportare ca anulat
Numar receptie client
coloana suplimentara:afiseaza numarul din aviz
Cost transport Valoare adaos final
reprezinta adaosul valoric din care se scade costul cu transportul
Data notificare
Locatie
Referinta
link catre documentul din care a fost generata factura
Data Raportare
Data Livrare
Stare E-Factura

Operatii globale

Adaugare factura
adaugarea unei noi facturi
Adaugare retur
Printare documente
Validare multipla cu alocare numar
operatie disponibila daca setarea 388 este 1
Anulare multipla
Stergere multipla
Resetare counter
resetare counter multipla
Generare facturi discount
generare facturi discount in functie de procent de incasare
Generare facturi penalitati
Generare facturi penalitati: generare penalitati pentru facturile cu scadenta depasita
Modificare agenti
Trimite E-Factura
operatie prin care se selecteaza facturile care se doresc sa se trimite in sistemul RO E-factura. Facturile selectate apar cu starea De exportat in coloana Stare E-Factura.
E-Facturi
Permite vizualizarea facturilor clienti emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura

Operatii pe factura

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
Facturi clienti - Informatii.png
Delegat
adaugare/modificare delegat pe factura curenta
Modificare
modificare factura existenta
Pozitii
lista de pozitii din factura
Pozitii retur
lista de pozitii setate pe factura de retur
Contare
Conturi bancare
Incasare
Trimitere e-mail
trimitere factura pe e-mail
operatia este disponibila pentru facturile validate
Emailuri trimise
lista documentelor trimise.
Genereaza aviz
se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc
Genereaza aviz 2
se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc, integral si partial
Generare PV/Certificat
se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
PV/Certificate
lista PV/Certificate generate din factura curenta
Generare bon fiscal
Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
Generare receptie custodie
Doar pentru facturile cu stoc
Retur
operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate
Schimbare pret
aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
Factura cu anexa
Anulare
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Anulare retur
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Alocare numar
Duplicare
posibilitatea duplicarii facturii pe acelasi client sau pe clientii selectati
Duplicare cu retur
operatie disponibila pentru facturile neanulate care nu sunt de tip retur
se face retur facturii curente si se creaza factura noua pe clientul selectat
Duplicare
duplicarea facturii pe acelasi client
daca tipul documentului este cu stoc sunt inserate doar servicile
Retrimitere factura
operatia este disponibila pentru userii care au Drept 586 - Reprintare facturi
Schimbare stare
Rescadentare
Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
Curs valutar
permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
Exporta
Se exporta un xml cu detaliile facturii.
Descarcare e-Factura
descarca xml cu e-Factura
Validare
  • nu este disponibila daca:
- in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- factura curenta nu are pozitii;
- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
  • se valideaza factura in functie de setarea 388
  • daca la validare se aloca numar (setare 388 cu valoarea 1), se tine cont de setarea Setare 598 - Blocare alocare numar documnet fara plaja
  • Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
  • Se tine cont de setarea 829;daca are valoarea 0 atunci nu se creeaza automat asset la validare. Daca are valoarea 1 atunci se creeaza asset automat la validare. Asset-ul este creat pe categorie de asset care are bifa de implicit.
  • la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener
  • la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
  • la validare se insereaza aviz client de retur daca pe tipul de document am setata destinatie
  • la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune). Tipul document al transferului se determina din destinatii, daca nu primul tip doc configurat pe document Transfer intre gestiuni.
Validare retur
Note de culegere
se vizualizeaza notele de culegere generate din document
Agenti
Serializare
Tiparire document
Tiparire chitanta
Trimitere directa
se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca factura furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca factura este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).
Imprimare Tipizate Factura client

Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.

Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.

Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat a fluxului E-Factura.
Generare PV Intrare