Difference between revisions of "Lansari - Detalii - Sarcini - Produse"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii globale)
 
Line 117: Line 117:
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
 
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Adaugare material|Adaugare material]]
 
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Adaugare material|Adaugare material]]
 
+
;[[Lansari - Detalii - Materiale - Adaugare cheltuiala|Adaugare cheltuiala]]
  
 
===Operatii pe pozitie===
 
===Operatii pe pozitie===

Latest revision as of 17:34, 12 June 2019


Produse rezultate

Lansari - Detalii - Produse1.png

Filtre

Produs rezultat

Coloane

Produs rezultat
Cantitate rezultata
Cantitate bruta

-in cazul in care task-ul curent t1 este setat ca task anterior pentru task-ul t2 , iar task-ul t2 contine la produse folosite produsul rezultat curent de pe t1 atunci aceasta cantitate se preia din campul calculat cantitate bruta de pe task-ul t2 a produsului curent din sectiunea produse folosite;
-daca nu se respecta cele 2 conditii mentionate mai sus campul preia valoarea introdusa in campul 'Cantitate rezultata';
-camp disponibil doar in pagina din Retete proiecte;

Cantitate produsa
cantitatea din activitati
Cantitate predata
cantitatea din notele de predare generate pe lansare
Um
Ordine

Operatii globale

Adaugare produs rezultat

Operatii pe pozitie

Modificare
Muta sus
schimba pozitia selectata cu urmatoarea pozitie superioara (de ordine mai mica)
Muta jos
schimba pozitia selectata cu urmatoarea pozitie inferioara (de ordine mai mare)
Stergere

Produse folosite

Lansari - Detalii - Produse2.png

Filtre

Produs folosit

Coloane

Produs folosit
Cantitate folosita
Cantitate bruta
cantitate calculata dupa formula:
[Cantitate bruta produs rezultat/Cantitate rezultata produs rezultat  * Cantitate folosita produs folosit ] / (1-(Pierdere+ Pierdere 2 )/100) 

-camp disponibil in pagina din retete productie;

Pierdere %
pierderea completata pe produsul folosit curent;

-coloana disponibila doar in pagina din Retete proiecte;

Pierdere 2 %
pierderea 2 completata pe produsul folosit curent;

-coloana disponibila doar in pagina din Retete proiecte;

Cantitate cu pierderi
reprezinta cantitatea care tine cont si de pierderi , calculata dupa formula:
Cantitate folosita / (1-(Pierdere+ Pierdere 2 )/100)

-coloana disponibila doar in pagina din Retete proiecte;

Cantitate produsa
cantitatea din activitati
Cantitate bon consum
cantitatea din bonurile de consum generate pe lansare
Um
Ordine

Operatii globale

Adaugare produs folosit

Operatii pe pozitie

Modificare
Muta sus
schimba pozitia selectata cu urmatoarea pozitie superioara (de ordine mai mica)
Muta jos
schimba pozitia selectata cu urmatoarea pozitie inferioara (de ordine mai mare)
Stergere

Materiale

Lansari - Detalii - Materiale.png

Filtre

Cumulat
la bifarea filtrului nu mai sunt disponibile atat campurile Produs finit, Produse referite, Procent,Faze,Descriere,Reper, Referinta, cat si operatiile pe pozitie
Materiale
Valoare
Toate pozitiile
sunt afisate inclusiv materialele ce au cantitate 0

Coloane

Produs finit
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Material
Tip
Cantitate
Cantitate bon consum
Stoc
este afisat la numarul de zecimale din setarea 350
la calcularea stocului se tine cont de urmatoarele criterii
  • drepturile utilizatorului pe gestiuni
  • se tine cont doar de gestiunile cu bifa de operational si Ordine vanzare completata
  • se tine cont doar de gestiunile completate la nivel de categorie proiect (gestiune sursa si gestiune intermediara)
Coloana este afisata doar pentru lansarile nefinalizate
Pret
Valută
Produse referite
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Procent (%)
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Faze
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Descriere
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Reper
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat
Referinta
afisarea comenzilor interne generate pentru produsul respectiv, prin operatia Generare comanda interna
este afisat sub forma numar comanda - data comanda
nu este afisat la filtrarea campului Cumulat


Operatii globale

Adaugare material
Adaugare cheltuiala

Operatii pe pozitie

Operatiile pe pozitie sunt valabile doar cand nu este bifat filtrul de Cumulat.
Faze
Modificare
Ștergere