Sync Worker

From docs
Jump to: navigation, search

Aplicatie ce poate prelua date dintr-un sistem tert (FTP/SFTP/fisiere/SQL) si le poate transmite la ERP prin interfata sincrona (si invers)

Setari necesare

Directie: Trimitere in ERP

Sursa:

FTP/SFTP

 • Cale: adresa serverului FTP/SFTP;
 • Port: portul pe care se va realiza conexiunea (21 pentru FTP, 22 pentru SFTP, daca nu se specifica altfel);
 • Utilizator: utilizatorul cu care se va initia autentificarea in serverul FTP/SFTP;
 • Parola: parola cu care se va initia autentificarea in serverul FTP/SFTP;

Se preiau fisierele din locatia FTP/SFTP indicata (campul „Director IN” – ex.: /home/ftpadmin/test/in), folosind masca asociata (campul „Masca fisiere” – ex. masca: ShippingOrderforSalesOrderDelivery*). Fisierul preluat din server se va salva local (in calea specificata in config-ul aplicatiei, in cheia „LocalWorkDir” \ ToErp \ data curenta (format yyyy-MM-dd)). La salvare, fisierului descarcat i se va adauga la sfarsitul denumirii data curenta (format _yyyyMMddHHmmssfff). Dupa descarcare, fisierul descarcat va fi adaugat intr-o coada de prelucrare iar fisierul sursa va fi mutat in arhiva (campul „Director IN Arhiva”).

Local

 • Cale: se completeaza cu calea locala care va fi folosita ca sursa a fisierelor.
 • Restul informatiilor sunt optionale/nu se folosesc.

Se preiau fisierele din locatia indicata (campul „Director IN” – ex.: C:\Transfer\In\), folosind masca asociata (campul „Masca fisiere” – ex. masca: ShippingOrderforSalesOrderDelivery*). Fisierul preluat din calea locala va fi copiat in directorul de lucru (in calea specificata in config-ul aplicatiei, in cheia „LocalWorkDir” \ ToErp \ data curenta (format yyyy-MM-dd)). La salvare, fisierului copiat i se va adauga la sfarsitul denumirii data curenta (format _yyyyMMddHHmmssfff). Dupa copiere, fisierul copiat va fi adaugat intr-o coada de prelucrare iar fisierul sursa va fi mutat in arhiva (campul „Director IN Arhiva”).


Dupa parcurgerea tuturor elementelor din instructiunea de replicare, se va parcurge coada de prelucrare si se va incerca trimiterea fisierelor in serverul ERP. Daca elementul de sincronizare (campul „Tip”) este de tip „Sincron” se va apela componenta sincrona a serviciului de replicare (PutData cu tipul de replicare specificat in campul „Tip replicare”. Tipul de replicare specificat trebuie sa fie deja defint). Daca elementul de replicare este de tip „Asincron” se va apela componenta asincrona a serviciului de replicare (trebuie sa existe definit tipul de replicare asincron corespondent numelui fisierului setat in masca).


Directie: Preluare din ERP

Elementul de sincronizare trebuie sa fie de tip „Sincron”.

Se apeleaza componenta de preluare date (GetDataOut cu procedura de replicare specificata in campul „Procedura”) a serviciului sincron. Procedura stocata trebuie sa intoarca doua campuri de tip NVARCHAR(MAX) - XmlInfo si XmlData (in aceasta ordine) cu continutul xml. In caz de eroare in procedura sau in caz ca nu sunt date de returnat, se va intoarce textul „<root />” in ambele campuri. Campul XmlInfo trebuie sa fie de forma „<root><fname>DenumireFisier.xml</fname></root>”. Procedura stocata suporta un parametru de intrare de tip xml „@XmlExtraParams” a carui valoare poate fi completata in campul „SQL” si parametrii @SYS_UNITID, @SYS_DIVID, @SYS_USERID. Continutul xml din campul XmlData va fi salvat intr-un fisier local (in calea specificata in config-ul aplicatiei, in cheia „LocalWorkDir” \ FromErp \ data curenta (format yyyy-MM-dd))), cu numele specificat in tag-ul „fname” din campul XmlInfo. La salvare, fisierului creat i se va adauga la sfarsitul denumirii data curenta (format _yyyyMMddHHmmssfff). Dupa creare fisierul va fi adaugat intr-o coada de prelucrare.

Destinatie:

FTP/SFTP

 • Cale: adresa serverului FTP/SFTP;
 • Port: portul pe care se va realiza conexiunea (21 pentru FTP, 22 pentru SFTP, daca nu se specifica altfel);
 • Utilizator: utilizatorul cu care se va initia autentificarea in serverul FTP/SFTP;
 • Parola: parola cu care se va initia autentificarea in serverul FTP/SFTP;

Fisierul din coada de prelucrare va fi incarcat pe serverul FTP/SFTP, in calea specificata in campul „Director OUT”, cu numele specificat in tag-ul „fname” din parametrul XmlInfo. Daca exista un fisier cu acelasi nume, acesta va fi suprascris (pentru a evita aceasta situatie, se recomanda ca numele generat din procedura stocata sa includa si un timestamp de tip DATETIME2).

Local

Cale: se completeaza cu calea locala care va fi folosita ca destinatie a fisierelor. Restul informatiilor sunt optionale/nu se folosesc. Fisierul din coada de prelucrare se va salva local in calea specificata in campul „Director OUT” , cu numele specificat in tag-ul „fname” din parametrul XmlInfo. Daca exista un fisier cu acelasi nume, acesta va fi suprascris (pentru a evita aceasta situatie, se recomanda ca numele generat din procedura stocata sa includa si un timestamp de tip DATETIME2).


Config aplicatie

Chei:

 • RootUrlWs (ex.: http://demo.plurivaerp.com/): adresa unde se afla serviiciile de sincronizare
 • wsSync: numele aplicatiei (doar daca este diferit de „sync”)
 • wsAsync: numele aplicatie (doar daca este diferit de „async”)
 • DomainAuth: domeniul din ERP (instanta) caruia ii corespunde aplicatia care se configureaza
 • UserAuth: userul cu care se va face autentificarea
 • PassAuth: hash-ul (MD5) parolei userului cu are se va face autenfificarea
 • LocalWorkDir: calea locala unde se salveaza fisierele pentru procesare ulterioara.
 • Grup: se prelucreaza doar instructiunile (campul ”Grup” din server) cu grupul specificat aici


Instructiuni replicare