Setare 714

From docs
Jump to: navigation, search


Utilizata in Calcul necesar din stoc.
  • 0 - toate comenzile nefinalizate aflate intr-o stare finala sau finalizata partial
  • 1 - toate comenzile nefinalizate