Setare 604

From docs
Jump to: navigation, search


Setarea este folosita in documentele de iesire, operatia Adaugare prin identificarea intrarii:


Implicit setarea are valoarea 0

  • 1 - se preiau articolul de buget, centrul de cost si linia de business prioritar din intrare
  • 0 - se preiau prioritar de pe antet document iesire