Setare 564

From docs
Jump to: navigation, search


Validarea documentului este blocata daca cel putin o pozitie nu are completat portofoliu produs.


Setarea este folosita la operatia de validare a documentelor:


  • 0=valoare implicita, nu sunt blocate ofertele cu pozitii fara portofoliu produs
  • 1=la validare sunt blocate ofertele cu pozitii fara portofoliu produs