Setare 549

From docs
Jump to: navigation, search


Implicit este setat cu valoarea 0.


  • 0 = Repartizarea fara generare retur (valoarea repartizata se propaga in pretul de cost in momentul adaugarii; pretul de cost este propagat atat in intrari,stoc cat si in iesiri)
  • 1 = Repartizare cu generare retur (valoarea repartizata se propaga in pretul de cost la validarea documentului; pretul de cost este propagat in stoc pe o pozitie noua)