Roluri persoane

From docs
Jump to: navigation, search


O persoana fizica poate avea unul sau mai multe roluri. Asocierea rolurilor pe persoanele fizice se face din Administrare - Parteneri - Roluri. O persoana fizica poate avea un rol pe o perioada. In functie de rolul alocat, persoana apare in diverse fluxuri din ERP. Lista de roluri de persoane este fixa si nu poate fi completata/modificata

Vezi si roluri persoane de contact


Filtre

Rol
Persoana
Inclusiv inactive

Coloane

Persoana
De la
Pana la
Roluri
I

Operatii globale

Adaugare
Adaugare multipla


Operatii pe pozitie

Modificare
Inactivare
Stergere
Notificari


Lista Roluri persoane

Agent colectare (21,AgColect)

Apare ca si agent care poate face actiuni de colectare in modulul Recuperare debite
Toti agentii de colectare primesc notificari cu privire la activitatile de efectuat intarziate/viitoare pe clientii debitori

Agent incasator (3,Agent)

persoanele cu acest rol apar in lista de agenti incasatori din financiar (incasare prin casa)

Agent Vanzare (8,Sales)

in Clienti (CRM), adaugare activitate - la agent pot alege din lista de persoane cu rol "Sales"

Agenti2 (5,Agent2)

persoanele cu acest rol pot fi selectate ca agent 2 la client

Agenti3 (6,Agent3)

persoanele cu acest rol pot fi selectate ca agent 3 la client

Aprobator CO (17,COApprover)

dupa ce managerul direct aproba CO, cererea de CO necesita aprobare de catre toti managerii din organigrama cu rol de "Aprobator CO" - pentru toate CO cu nr zile mai mare decat rol1

Aprobator PO (13,POApprover)

persoanele cu acest rol aproba PO

Concurent (26,CONC)

persoanele cu acest rol apar in lista de concurenti care pot fi selectati la schimbarea starii in oferta client (Schimbare stare oferta client)

Delegat (27,Delegat)


Gestionar (18,admin)

help rol gestionar

Instructor curs (33,IC)


Manipulator (16,Handler)

Persoana care manipuleaza marfa in depozit. Poate fi selectat ca si manipulator la notele de alocare/culegere/transfer

Medic (31,1111)


Membru echipa proiect client (10,PMIMPL)

persoanele cu acest rol pot fi asignate unui  task dintr-un proiect de tip implementare

Membru echipa proiect intern (11,PMDEV)

persoanele cu acest rol pot fi asignate unui  task dintr-un proiect de tip dezvoltare

Membru echipa proiect productie (25,PMPROD)

Membru echipa proiect productie

Membru echipa proiect suport (9,PMSUPORT)

persoanele cu acest rol pot fi asignate unui task dintr-un proiect de tip suport

Membru echipa proiect oportunitate (37,PMOPORT)

persoanele cu acest rol pot fi asignate unui task dintr-un proiect de tip oportunitate

Producator (28,Prod)


Profesor (22,Profesor)

Apare in lista de profesori ce pot fi asociati unei clase pe elevi din modulul scoala

Responsabil aprovizionare (29,APROV_RESP)

Responsabil aprovizionare

Responsabil CC (19,CC_RESP)

help rol responsabil CC

Responsabil contract client (15,CUST_RESP)

poate fi ales responsabil contract client

Responsabil contract furnizor (14,SUPP_RESP)

poate fi ales responsabil contract furnizor

Responsabil proiect (12,PMPM)

persoanele cu acest rol pot fi selectate ca si project manager la un proiect in modulul "gestiune activitati" pe toate tipurile de proiecte: dev/impl/suport

Sofer (7,Driver)

persoanele cu acest rol pot fi soferi pe masini/trasee

Sponsor (36,SPONSOR)

persoanele cu acest rol pot fi selectate ca sponsor pe un proiect intern

Transportator (35,Trans)