Rapoarte Contabilitate

From docs
Jump to: navigation, search

Rapoarte standard

Balanta sintetica/analitica
Balanta sintetica/analitica cu devize
Solduri conturi pe documente

Rapoarte optionale

Accesari utilizatori
Avize si facturi clienti
Alerte contabilitate
Balanta data raportare - Balance sheet
Balanta data raportare - Profit and loss
Situatie bilant
Balanta globala data raportare
Balanta sintetica/analitica globala
Balanta sintetica/analitica globala detalii
Balanta sintetica/analitica pe proiecte
Balanta parteneri
Balanta parteneri detaliata pe documente
Balanta particularizata
Buget bilantier
Coeficient K
Comisioane HoReCa - Agent
Comisioane HoReCa
Comisioane Retail - Agent
Comisioane Retail 2
Comisioane Retail 3
Comisioane Retail
Conturi contare
sursa conturilor in formulele notelor contabile
Costuri personal
Detalii note contabile
Diferente raportari
Documente clienti si furnizori
Documente clienti
Documente clienti contracte facturi
Documente furnizori
Documente nesoldate furnizori - detaliat
Documente nesoldate furnizori - Responsabil aprovizionare
Fisa client
Fisa cont cu devize
Fisa cont IAS
Fisa de cont
Fisa de cont cu sold
Fisa furnizor
Impozit profit
Incasari si plati
Incasari si plati globale
Incasari agenti pe tipuri bonificatii
Incasari portofolii produse
Incasari portofolii produse cu bilete la ordin
Inregistrari pe conturi si moduri de contare global
Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare
Jurnal Cumparari
Jurnal Vanzari
Lista globala note contabile
Lista sumara note contabile global
Lista note contabile cu moduri contare global
Note contabile global
Note contabile
Note contabile duplicate
Note contabile detaliate pe IAS
Produse conturi contabile
Profit si pierdere particularizat
Profit si pierdere pe articole buget
Profit si pierdere pe articole buget si centre cost
Raportari moduri de contare
Raport reevaluari
Reevaluari
Registru jurnal
Repartizari documente colectare
Repartizari documente de incasare
Repartizari documente de incasare pe agent
Repartizari documente de plata pe conturi
Repartizari documente de plata
Repartizari incasari pe facturi
Repartizari plati pe facturi
Repartizari pe documente
Rulaje lunare conturi
Scadentar clienti
Scadentar furnizori
Situatie note contabile
Situatie note contabile dupa data raportare
Lista venituri si cheltuieli inregistrate in avans
Situatie venituri si cheltuieli inregistrate in avans
Venituri si cheltuieli inregistrate in avans cu detalii inchideri
Balanta MA
Iesiri MA
Solduri lunare conturi cu parteneri
Solduri lunare conturi sintetice
Tipuri documente - moduri contare - conturi asociate
Venituri si cheltuieli cu tva
Venituri - Cheltuieli pe documente operational
Venituri - Cheltuieli pe documente si conturi - Data raportare
Venituri - Cheltuieli pe documente si conturi - Sume precedente
Venituri - Cheltuieli pe documente si conturi
Venituri - Cheltuieli pe documente
Venituri si cheltuieli inregistrate in avans - Previzionare
Venituri si cheltuieli inregistrate in avans - Bilant
Venituri si cheltuieli inregistrate in avans
Venituri si cheltuieli inregistrate in avans global
Venituri-Cheltuieli operational global
Venituri-Cheltuieli operational
Venituri-Cheltuieli
Verificare balante
Verificare raportari note contabile
Numere lipsa plaje
Provizioane -Balanta provizioane creante
Bilant 2013
Bilant 2014
Bilant bugetari
Bilant
Impozit pe profit 2012
Impozit pe profit 2013
Impozit pe profit 2014
Impozit pe profit pentru raportare externaAnexa la ordinul de compensare
Balance sheet
Balance sheet report F10 - F30
Balance sheet report F40
Balanta - diferente intre istoric si curent
Balanta analitica parteneri
Balanta analitica parteneri cu devize
Balanta analitica parteneri lunar
Balanta analitica parteneri sume precedente
Balanta sintetica/analitica (landscape)
Balanta sintetica/analitica cu conturi nedeductibile
Balanta sintetica/analitica cu conturi pe parteneri
Balanta sintetica/analitica cu parteneri
Balanta sintetica/analitica cu devize cu parteneri
Balanta sintetica/analitica istoric
Balanta sintetica/analitica sume precedente
Balanta sintetica/analitica total sume precedente
Balanta sintetica/analitica total sume precedente gr cont
Balanta sintetica/analitica total sume precedente IAS
Balanta sintetica/analitica total sume precedente istoric
BILANT CONTABILITATE
Cartea Mare
Centralizator incasari prin banca
Centralizator plati prin banca
Cont de executie cheltuieli
Cont de executie cheltuieli simplificat cu grupare pe buget
Cont de executie venituri
Contul de rezultat patrimonial
Documente neimportate
Documente neimportate din gestiune
Documente nesoldate cu deviz clienti detaliat
Documente nesoldate cu deviz clienti detaliat - Agent
Documente nesoldate cu deviz furnizori detaliat
Documente nesoldate cu deviz furnizori detaliat - Responsabil aprovizionari
Fisa analitica client
Fisa analitica client detaliat
Fisa analitica client detaliat cu devize
Fisa analitica cont, partener
Fisa analitica cont, partener cu devize
Fisa analitica cont, partener, document cu devize
Fisa analitica partener, cont pe luna
Fisa analitica de sah
Fisa analitica de sah cu devize
Fisa analitica furnizor
Fisa analitica furnizor detaliat
Fisa analitica cont, partener cu cont corespondent pe CC si AB
Fisa client
Fisa cont, partener cu devize
Fisa cont, partener cu devize cu cont corespondent
Fisa de cont
Fisa de cont cu cont corespondent
Fisa de cont - cont corespondent
Fisa de cont cu cont corespondent fara explicatii
Fisa de cont cu cont corespondent gr pe document
Fisa de cont cu denumire cont corespondent
Fisa de cont cu data scadenta
Fisa de cont cu devize
Fisa de cont cu devize gr luni
Fisa de cont dupa data document
Fisa de cont gr luni
Fisa de cont gr partener
Fisa de cont gr pe nr document
Fisa Programului
Fisa sintetica de sah
Fisa sintetica de sah cu devize
Income sheet
Inregistrari contabile pe utilizatori
Nota contabila
Nota contabila cu tip deducere
Note contabile
Note registru contabil
Plan de conturi
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (24%)
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (9%)
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil (9%, 24%)
Jurnal cumparari cu TVA neexigibil si operatiuni intracomunitare (A3)
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil si operatiuni intracomunitare
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil si operatiuni intracomunitare (9%, 20%)
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari cu TVA neexigibil si operatiuni intracomunitare (19%, 20%)
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare (9%, 20%, 24%)
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare (5%, 9%, 19%)
Rapoarte contabile - Jurnal cumparari pentru operatiuni intracomunitare (9%, 19%, 20%)
Rapoarte contabile - Jurnal vanzari
Rapoarte contabile - Jurnal vanzari (9%, 20%)
Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil
Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil (economic)
Rapoarte contabile - Jurnal vanzari cu TVA neexigibil (9%, 20%)
Raport gestiune
Registre Contabile - Centralizator
Registru de evidenta fiscala
Registru jurnal
Registru jurnal gr cont
Registru jurnal gr luni
Registru jurnal landscape
Situatia fluxurilor de trezorerie
Venituri si cheltuieli inregistrate in avans
Venituri si cheltuieli inregistrate in avans detaliat
Balanta analitica pe proiect si asset