Produse - Ierarhie produse

From docs
Jump to: navigation, search


Lista

Produse - Ierarhie produse - Lista.png

Filtre

Ierarhie

Coloane

Ierarhie

Operatii globale

Adaugare ierarhie

Operatii pe pozitie

Adaugare ierarhie
Modificare
Stergere


Lista produse

Produse - Ierarhie produse - Lista produse.png

Filtre

Produs
Toate produsele
Inclusiv inactive
- daca 'Toate produsele' este bifat nu mai verifica daca produsul este inactiv pe divizia curenta

Coloane

Produs
UM
Cod
Cod produs fabricant
Cod produs fabricant 2
Discount
Pret
Valuta
Adaos

Operatii globale

Adaugare produs nou
Adaugare produs existent
Adaugare produse in ierarhie
pagina similara cu pagina de produse in care se pot selecta mai multe produse pentru salvarea pe ierarhia curenta
Mutare produse in ierarhie
pagina in care se pot selecta produse din alte ierarhii spre a fi mutate in ierarhia curenta
Stergere produse din ierarhie
pagina similara cu pagina de Mutare produse in ierarhie numai ca apar produsele de pe ierarhia curenta, la salvare stergandu-se produsele pentru care s-a bifat campul "Sterge"

Operatii pe pozitie

Modificare produs
Unitati de masura
redirectioneza in lista cu unitati de masura alternative ale produsului curent
Furnizori
redirectioneza in lista cu furnizori asociati pe produsul curent
Cosumabile
Mutare in alta ierarhie
Adaugare in alta ierarhie
Stergere din ierarhie
Inactivare
-daca este bifat 'Toate produsele' se inactiveaza pe toate diviziile
-daca nu este bifat 'Toate produsele' se inactiveaza pe divizia curenta
Activare
-daca este bifat 'Toate produsele' se activeaza pe toate diviziile
-daca nu este bifat 'Toate produsele' se activeaza pe divizia curenta