Productie:Pivot:Sarcini retete productie

From docs
Jump to: navigation, search


Lista retete neanulate si sarcinile acestora.


Sarcinireteteproductie.JPG


Filtre din pagina

Sarcinireteteproductie Filtre.png

Data
retete valabile la data
Produse
filtrare in functie de produsul finit


Filtre

Cantitate reteta
cantitate produs finit
Cod Produs Task
Task Parinte
TaskId

Coloane

Cod produs
Produs
produs finit
Denumire Task
DescriereTask
OreAlocate
Echipa
Asset


Campuri suplimentare

Cantitate Produs task
cantitate produse folosite si rezultate
Prioritate
Prioritate parinte
Produs Task
Reteta
TaskId parinte
Tip asociere
  • Produs rezultat
  • Produs folosit


Parametrii raport programat

ProiectId
filtrare dupa id-ul de reteta
DataDeLa
retete valabile la data
ProdusIds
filtrare in functie de produsul finit