Oferte furnizori - Pozitii

From docs
Jump to: navigation, search

Lista

Oferte furnizori - Pozitii - Lista.png

Filtre

Cale
Produs
Cod

Coloane

Cale
Produs
Cod
Cod 1
Cod 2
Cod 3
UM
Mod ambalare
Pret valuta
Valuta
Cantitate
Adaos%
Discount%
Discount 2%
Discount final%
Termen livrare
Dimensiune produs
Tip ambalaj
Tip pozitie oferta
Grup
Um

Operatii globale

Import produse si servicii
Adaugare produs
Adaugare serviciu
Stergere pozitii
Tiparire
Validare

Operatii pe pozitie

Modificare
Adaugare in nomenclator
adauga produsul/serviciul in nomenclatorul de produse/servicii.
Modificare produs
Modificare serviciu
Stergere