Note contabile - Vanzare cu incasare

From docs
Jump to: navigation, search

La salvare se verifica setarile 496 si 497.

Note contabile - Adaugare vanzare cu incasare.png

Client
Registru contabil
Cont client
Cont
Cont IAS debit
Cont IAS credit
Linia de business
Asset
Centru de cost
Proiect
Articol de buget
Task
Numar
Data
Data scadenta
Explicatii
Valoare totala
Tip
Tva
Valoare tva
Tva incasare
Mod contare
Punct de lucru
Incasat prin
Numar incasare
Data incasare
Valoare incasare
Explicatii incasare

Operatii

Salvare intr-un document nou
Salvare in documentul anterior