Lansari - Validare

From docs
Jump to: navigation, search


Lansari - Validare.png


Introducere

Validarea / generarea de documente nu este permisa in cazul in care nu sunt setate produse finite pe Lansare

( este afisat mesajul: "Nu sunt setate produse finite pe lansare")

Generarea de documente este permisa o singura data, daca pe lansare au fost generate documente, la validare sau generare documente nu vor fi create alte documente.

In cazul in care stocul este insuficient este afisat mesaj de eroare.

Se preiau sarcinile de pe retete doar daca acestea au campul Generic nebifat (vezi adaugare reteta).

Sunt preluate inclusiv Produsele setate manual pe sarcinile de pe reteta (produse rezultate, produse folosite).

Pentru Sarcinile cu bifa de Multiplicat Timpul alocat se insereaza dupa formula:

Timp alocat setat pe task reteta / Cantitate reteta * Cantitate lansata

La validare sunt preluate materialele (se tine cont de setarea 565 , cheltuielile si operatiile de pe retete se preiau cumulat sau nu in functie de aceasta setare).

La validare se salveaza fazele salvate pe reteta, la nivel de material (in cazul in care exista mai multe retete cu acelasi produs, procentul este salvat ca medie ponderata).

La generarea documentelor campurile centru de cost, articol de buget, linie de business sunt preluate de pe lansare.

La validare atributele salvate pe reteta sunt salvate la nivel de produs finit.

Cantitatile de pe materiale sa calculeaza in functie de Cantitate 2, daca la nivel de material este bifat campul 'Proportional cu Cantitate2'.

Formula implicita a materialului este:

Cantitate material lansare = Cantitate material (setata pe reteta) / Cantitate produs finit (setata pe reteta) * Cantitate produs finit (din lansare)

Daca este bifat campul 'Proportional cu Cantitate2', formula va fi:

Cantitate material lansare = Cantitate material (setata pe reteta) / Cantitate2 produs finit (setata pe reteta) * Cantitate2 produs finit (din lansare)

Pentru fluxul cantitate alternativa (Cantitate 2) setarea 565 trebuie sa aiba valoarea 0, pentru ca materialele sa fie inserate pe produs finit (cu legatura la produs finit).

Notiunea de sublansare

Pentru crearea de sublansari si de comenzi interne trebuie definita pe tipul de document Lansare, o destinatie catre comanda interna.

La validare se creaza sublansari daca cel putin un material de pe reteta lansarii curente are asociata reteta proprie (materialul contine reteta din aceeasi categorie de productie).

Odata cu crearea sublansarii se genereaza o comanda interna de client pentru materialul respectiv.

Se tine cont de setarea 761 - Generare sublansari in functie de Stoc.

La Generare bon de consum pe lansarea originala daca materialul respectiv nu este in stoc , se verifica sublansarile si se genereaza bon de consum (cu materialele de pe sublansare) si nota de predare (cu produsul finit de pe sublansare care este material pe lansarea originala).

Nota de predare se creaza pe gestiunea intermediara setata la nivel de categorie productie.


Campul termen (de pe lansare) este actualizat cu minimul de data livrare setat in pozitii sau antet comenzi clienti.


Setari utilizate

Setarea 723
pentru valoare 1, materialele sunt preluate si ca produse folosite pe task-urile asociate (materialele sunt asociate pe task-uri)
Setarea 840
recalculare timp consumat in functie de ore alocate sau cantitate setate pe materiale (manopera)


Campuri

Data lansare
afisare data de pe lansare, daca aceasta nu a fost completata, data implicita
documentele de iesire si intrare se vor genera cu aceasta data

Generare nota predare

creaza o nota de predare pentru toate produsele finite din lansare
se poate selecta tipul notei selectand in Tip Doc
cantitatile inserate sunt cele setate pe produse finite, in cazul in care pe lansare am sarcini cu produse cu bifa de Documente, cantitatile sunt inserate din activitati produse, iar Nota de predare nu salveaza produsele finite din lansare, salveaza produsul de pe task cu bifa de Documente (vezi operatia Produse de pe sarcini)
Cazul de mai sus presupune urmatorul flux: lansarea are ca produs finit un serviciu, generarea notei de predare se face pentru produsul / produsele cu bifa de Documente de pe sarcini
Daca pe lansare este setat tip cod bare se genereaza automat seria de intrare
Daca toate produsele finite sunt predate si notele sunt generate validate, lansarea trece automat intr-o stare finalizata
Generare transfer intre gestiuni
Daca se configureaza destinatie pe tipul de document Nota de predare catre transfer intre gestiuni (completare campuri gestiune si tip document cu stoc), dupa validarea notei de predare se genereaza un transfer intre gestiuni pentru pozitiile din nota de predare
Se tine cont de setarea 513 - Rezervare pe comanda client din nota de predare
Pretul de intrare se salveaza in functie de setarea 371 astfel
 • Setat pe 0 sau 1 - Pretul de intrare este 0
 • Setat pe 4 - Pretul de intrare este pretul de vanzare din comanda client
 • Setat pe 5 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum
materialele care nu sunt asociate pe un produs finit se repartizeaza proportional pe toate produsele finite de pe lansare
 • Setat pe 6 - Pretul de intrare este pretul implicit de vanzare (din catalogul implicit)
 • Setat pe 7 - Pretul de intrare este pretul materialelor din bonul de consum si a cheltuielilor setate pe lansare

Produsele finite sunt adaugate cumulat in nota de predare in functie de setarea 565.

Seria intrare este salvata in pozitii nota predare si pe produse finite in functie de Tipul cod bare setat la nivel de lansare.

Daca lansarea este generata pe baza unei comenzi de client, la validarea Notei de predare se rezerva cantitatea pe comanda.

Daca se modifica automat starea lansarii sunt verificate destinatiile configurate pe tip document lansare (daca am destinatie de comanda se verifica pentru comenzile legate de lansare ca toate lansarile generate pa baza lor sa fie in starea sursa, si se trec automat comenzile in stare destinatie).


Data de expirare din pozitii Nota predare este setata in functie de Zile garantie sau Luni garantie de pe produs.

Pentru Zile garantie se adauga numarul de zile la data lansarii.

Pentru Luni garantie este setata ca ultima zi a lunii calculate (luna calculata = data lansare + luni garantie).

In functie de configurarile setate , se insereaza produsele finite in gestiunea / Gestiunile
 • Gestiunea setata pe produsele rezultate din activitati
 • Gestiunea setata la nivel de produs finit
 • Gestiunea destinatie setata in documentele de pe task
 • Gestiunea intermediara (pentru sublansari) sau Gestiunea destinatie setate pe categoria de proiect a lansarii


Se salveaza cod 1 si cod 2 din lista de Loturi produse, in care data introducerii este data Notei de predare generate.


Generare comanda interna

se genereaza comanda interna avand pozitii materialele de pe lansare cu cantitatile disponibile (Cantitate material - Cantitate de pe bon consum - Cantitate comanda interna)

Generare documente de iesire

 • genereaza factura sau aviz in functie de client (pentru client cu acelasi partener se creaza aviz, altfel se verifica pe destinatiile setate pe tipul documentului de pe comanda, daca exista destinatie aviz se genereaza aviz, altfel se genereaza factura)
 • Tipul avizului / facturii este luat de pe destinatia setata pe tip document comanda (in cazul in care exista)
 • se preiau informatiile referitoare la delegat de pe livrari
 • daca exista pozitii rezervate pe comanda acestea vor fi facturate la generare document de iesire
 • se preia modul de contare de pe tipul documentului ce urmeaza a fi generat, cu TVA-ul aferent, daca nu exista cu TVA-ul setat pe produs

Validare documente

se creaza factura / aviz, nota predare , bon consum direct validate