Grupuri tinta

From docs
Jump to: navigation, search


Lista

Grupuri tinta - lista.png

Filtre

Grup target
Inclusiv inactive

Coloane

Grup target
Inactiv

Operatii globale

Adaugare

Operatie pe pozitie

Modificare
Contacte
Asocieri dinamice
Atribute client potential
Atribute contacte
Operatiile Asocieri dinamice, atribute client potential si atribute contact sunt utilizate pentru filtrarea listei de contacte ce pot fi asociate pe campanie prin operatia de Adaugare contacte din grupuri tinta
Duplicare
Inactivare