Garantii financiare

From docs
Jump to: navigation, search

In aceasta interfata se pot adauga si urmari garantiile de buna executie si garantiile de participare.

Se configureaza conturile Cont garantii buna executie si Cont garantii participare in Contare societate.

Se configureaza cu drepturi pe tip doc/stare (drepturi pe tip doc cu asociere stare si stare destinatie).

Garantiile se pot aproba din meniul Aprobare cereri din Portal angajat (apar garantiile in starea <De aprobat>, cu sold, pe care userul logat are drept).

Se pot configura ca sursa in flux de numerar (incasari previzionate).

Flux Ordin de plata

Pe tip doc trebuie sa fie configurat contul ContGarantiiParticipare si sa existe o destinatie setata pe tip doc catre plati planificate.
In momentul in care garantie intra in starea configurata cu destinatia mentionata anterior se genereaza o plata planificata.
Plata planificata se adauga in registru, iar la export in plati se genereaza nota contabila de plata.
Incasarea se poate face din meniul Garantii sau prin repartizarea unei incasari pe garantia emisa (operatia Repartizare incasare din extrase sau Financiar).

Flux Scrisoare de garantie

Se incadreaza tipurile de document care nu sunt configurate ca la pasul anterior.
In momentul in care garantie intra in starea <Platit/Garantie emisa> se genereaza nota contabila de plata (cont intermediar este Cont inchidere bilant din Contare societate).
Incasarea se face din meniul Garantii prin operatia globala Incasare garantii.

Configurare stari

 • Introdus : cu bifa Initial
 • De aprobat : cu bifa Finalizat partial
 • Aprobat/De platit/De emis garantia : cu bifa Validat
 • Nu se aproba : cu bifa Final si Respins
 • Platit/Garantie emisa : cu bifa Validat si Final

Campuri

 • Data
 • Data scadenta
 • Partener
 • Cont partener
 • Numar
 • Tip garantie
 • Tip doc
 • Stare
 • Explicatii
 • Valoare
 • Sold
 • Valuta
 • Introdus de
 • Proiect: campul apare cand garantia este asociata pe un proiect

Operatii globale

 • Adaugare
 • Schimbare stare : schimba starea mai multor garantii
 • Incasare garantii : incasare garantii ajunse la scadenta
 • Actualizare : Actualizeaza soldul garantiei. Actualizeaza starea garantiei daca nu corespunde cu inregistrarile curente (ex. daca se sterge nota contabila de plata, garantie ramane in starea platita. Pentru a reveni in starea anterioara trebuie sa se efectueze actualizarea).

Operatii pe pozitie

 • Modificare
 • Schimbare stare
 • Rescadentare : se poate modifica Data scadenta a unei garantii. Operatia apare pentru documentele cu tip document configurat cu drepturi/stari unde dreptul pe tip doc/stare are bifa de Validare si nu are bifa de Modificare.
 • Informatii : istoric al modificarilor
 • Toate referintele : toate documentele asociate garantiei (atasamente, plati planificate, note contabile)
 • Atasamente
 • Anulare