Financiar:Pivot:Documente nesoldate clienti

From docs
Jump to: navigation, search

Documente nesoldate clienti

Documente nesoldate clienti.png


Cuprinde documentele nesoldate de la clienti cu informatii privind Soldul, Data scadentei, Valoarea incasata dar si informatii din gestiune precum Produs, Agent incasator, Mod plata etc.

Filtre

Filtre documente nesoldate clienti.PNG

DataDocContabDeLa
Filtreaza documentele care incep dupa aceasta data.
DataDocContabpanala
Filtreaza documentele pana in aceasta data.
PartenerId
Filtreaza documentele pe acest partener.
UnitateId
Filtreaza documentele pe acest punct de lucru.
ContContabIds
Filtreaza documentele pe aceste conturi.
PartenerIds
Filtreaza documentele pe acesti parteneri.
TipPartenerContabIds
Filtreaza documentele ai caror parteneri au unul din aceste tipuri.
TipClientIds
Filtreaza documentele ai caror clienti au unul din aceste tipuri.
ModColaborareIds
Filtreaza documentele ai caror clienti au unul din aceste moduri de colaborare
PortofoliuIds
Filtreaza documentele pe aceste portofolii.
TraseuIds
Filtreaza documentele pe aceste trasee.
JudetIds
Filtreaza documentele pe aceste judete.
DataScadentaDeLa
Filtreaza documentele care au data scadenta mai mare de aceasta data.
DataScadentaPanaLa
Filtreaza documentele care au data scadenta pana in aceasta data.
Client
Filtreaza documentele ai caror clienti cuprind in denumire aceasta expresie.
IdsAgent
Filtreaza documentele pe acesti agenti.
TipPortofoliuId
Filtreaza documentele pe acest portofoliu.
NrZileScadenta
Filtreaza documentele care nu au data scadenta sau cele a caror data scadenta depaseste cu acest numar de zile data selectata la generare (implicit data curenta).
D_StartType
D_StartValue
D_EndType
D_EndValue
D_Type
Daca D_Type nu este specificat sau are valoarea 0 atunci tablourile de bord se filtreaza dupa data scadenta. Daca D_Type are valoarea 1 atunci tablourile de bord se filtreaza dupa DataDocContab.
ZonaPortofoliuIDs
Filtreaza documentele pe aceste zone de portofolii(curente)

Campuri

Adresa contact
Adresa Client
Adresa contact
Adresa punct de lucru
Adresa unitate
Agent
Agent portofoliu
An emitere
An Scadenta
Atribut fiscal
Client
Cod fiscal
Cod Fiscal Client
Cont contabil
Credit
Credit valuta
Data
Data raport
Data Scadenta
DataDoc
DataPanaLa
Debit
Debit valuta
Denumire unitate
Document
Explicatie
Explicatie2
Incasare
Interval vechime
Judet
Localitate
Luna emitere
Luna Scadenta
Mod colaborare
Mod plata
Nr Reg Comertului
Nr Reg Comertului Client
Numar
Portofoliu
Portofoliu Istoric
Portofoliu curent
Zona portofoliu curent
Portofoliu produs
Potential client
Provizion
Punct de lucru
Saptamana Scadenta
Scadent
Sold
Sold 0-15
interval vechime
Sold 121-150
Sold 151-180
Sold 16-30
Sold 181-210
Sold 31-60
Sold 61-90
Sold 91-120
Sold 211-270
Sold 271-365
Sold curent
Sold in termen
Sold scadent
Sold valuta
Sold>60
Sold>210
Sold>270
Sold>365
Sold120
Sold15
Sold1y
Sold2y
Sold30
Sold3y
Sold45
Sold60
Sold7
Sold90
Solds7
Solds15
Solds30
Solds45
Solds60
Solds90
Solds120
Solds1y
Solds2y
Solds3y
Sold scadent 1-90
Sold scadent 91-180
Sold scadent 181-365
Sold scadent 365-730
Sold scadent > 730
Sold vechime 0-15
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 0-15 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 16-30
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 16-30 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 31-60
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 31-60 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 61-90
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 61-90 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 91-120
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 91-120 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 121-150
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 121-150 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 151-180
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 151-180 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 181-210
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 181-210 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 211-270
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 211-270 zile, de la data filtrarii
Sold vechime 271-365
Soldul pentru facturile cu data emiterii intre 271-365 zile, de la data filtrarii
Sold vechime>210
Soldul pentru facturile cu data emiterii peste 210 zile, de la data filtrarii
Sold vechime>270
Soldul pentru facturile cu data emiterii peste 270 zile, de la data filtrarii
Sold vechime>365
Soldul pentru facturile cu data emiterii peste 365 zile, de la data filtrarii
Telefon contact
Tip client
Tip Document
Tip document contract
Tip partener
Tip portofoliu curent
Unitate Client
Valoare penalitate
Valuta
Valuta cont
Vechime sold
Zi Scadenta
Zile scadenta
Zile termen plata
Procent penalizare contract
Configurat pe contract
Sold scadent calcul penalizare contract
Soldul scadent aferent pozitiilor din factura care nu sunt de penalizare
Ultima penalizare calculata
Data ultimei penalizari calculate
Zile calcul penalizare contract
Diferenta intre data raportului si data ultimei penalizari calculate.
Daca nu exista penalizari calculate se face diferenta cu data scadenta.
Daca nu exista penalizari calculate se verifica zile gratie configurate pe contract.
In situatia in care zile gratie este mai mare decat diferenta mentionata anterior atunci nu se mai calculeaza penalizari.
Daca zile gratie este mai mic, se calculeaza penalizari, inclusiv si pentru zilele gratie.
Zile gratie contract
Configurat pe contract
Valoare penalizare contract
[Sold scadent calcul penalizare contract] * [Zile calcul penalizare contract] * [Procent penalizare contract]/100
Contract
Din antetul notei contabile
Referinta asset nivel 1
Referinta asset nivel 2
Referinta asset nivel 3
Referinta asset nivel 4
Tip contract
Data contract client
Data reziliere
Stare contract
Limita credit