Facturi furnizori - Adaugare factura

From docs
Jump to: navigation, search


Se tine cont de setarea 560 Unicitate numar document intrare.


Facturi furnizor - Adaugare factura.png

Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la adaugarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare, neputand fi salvat documentul.

Daca mai exista o factura in aceeasi data , pentru acelasi furnizor si cu acelasi numar este afisat mesajul de eroare: "Numar factura incorect. Exista o factura cu acelasi numar" (facturile suunt verificate pe divizie).


La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).

Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).

Campuri

Furnizor
Furnizor original
Contract furnizor
lista de contracte valabile si bifa de Cadru ale furnizorului selectat
la selectarea contractului este completat automat campul Zile Scadenta cu cel de pe contract
Numar
Ordine
daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs
daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs
Dată
Data scadenta
data document + Zile Scadenta de mai jos
Zile Scadenta
nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale
Data originala
se propaga pe nota contabila si se foloseste la declaratii/regularizari in D300
Data intrare
se afiseaza mesaj de atentionare pentru data in viitor(camp suplimentar)
daca se particularizeaza campul "setaredata" (default value = 1) atunci se calculeaza automat la modificarea campului "Data"
apare doar daca exista drept de modificare contare
Data raportare
Data receptie
mai multe detalii despre datele documentului de intrare gasiti aici
Numar NIR
Valoare fara tva
la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel
Valoare fara tva + Valoare tva
Valoare tva
Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0.
La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel
Valoare totala - Valoare tva  
in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel
Valoare fara tva + Valoare tva
Valoare totala
la completarea campului, daca nu este completat campul Valoare tva, acesta se calculeaza dupa formula
Valoare totala - Valoare tva   
Tva la incasare
Valoare transport
Valută
Curs
Transport inclus in valoare valuta
Alte cheltuieli
Valuta alte cheltuieli
Curs
Observaţii
Observaţii interne
La importul in contabilitate se mapeaza pe campul Explicatii 2 din antet nota contabila.
Tip Doc
Semnatar
Operatorul care apare pe document
Responsabil aprovizionare
Proiect
Task
Data curs
Gestiune implicita
Categorie taxare inversa
Categorie registru agricol
Greutate neta
Greutate bruta