Factura furnizor - Model - NIR cu amanuntul

From docs
Jump to: navigation, search

Factura furnizor - Model - NIR cu amanuntul - Detalii.png

Factura furnizor - Model - NIR cu amanuntul - Subsol.png

Campuri

CapIntrId
DocId
DocContab
DenumireDivizie
DenumireFirma
Explicatii
StrId
TipDoc
Numar
Data
NumarNir
DataNir
DataNir2
Furnizor
Adresa_Furnizor
ValoareFaraTva
ValoareTva
Valoare
UserValidareID
DataCreare
Retur
Obs
DataValidarePlata
DataScadenta
DenumireProdus
DenumireProdusExplicatii
UM
TvaItem
TipItem
DocAQ
CantIntrare
Cantitate
PretIntrare
PretIntrareRedus
PretAmanunt
PretCost
Adaos
Suma
ValoareAmanunt
Stoc
DataLichidareStoc
Tva
tva iesire
este completat cu tva iesire de pe pozitie sau tva setat la nivel de produs
DenumireGestiune
CodGestiune
DenumireGestiuneSursa
CodGestiuneSursa
ComisionVanzare
LotIntrare
DataExpirare
DenumireClsPoz
PretVanzare
CantitateDiferenta
ValoareDiferenta
AntetText
Nrfact
Datafact
LocalitateFurnizor
DenumireMaterial
FlagConta
DenumireFlagConta
CodMaterial
CantDocument
ValoareIntrare
SirNumeGestionari
SirNumeReceptioneri
NrCmdProd
DataCmdProd
ClsComandaProductie
Client
Client_Unitate
Client_Partener
ClientBonTransfCuIdIntrare
DenClient
SirCulegatori
UserCreareR
ValoareTVAPozitie
ValoareAmanuntFTVA
ValoareTVALaVanzare
TotalValoareLaVanzare
ValoareTvaDeIntrare
ValoareLaPretIntrare
CapValoareFaraTVA
CapValoareTVA
Anulat
Titlu
pentru facturile anulate apare anulat la generare document.