Factura client - Model - FacturaClient

From docs
Jump to: navigation, search


Se tine cont de setarea 390

La afisarea textului 'Reducere' se poate tine cont de Setarea 792


FacturaClient.jpg

Campuri XSD

Nrexemplar
Exemplar
NrExemplarNumber
NumarIes
DataIes
Retur
Furnizor
Furnizor_NrRegComertului
Furnizor_CodFiscal
CapitalSocial
Furnizor_Adresa
Telefon_furnizor
Cont_Furnizor
Banca_Furnizor
Furnizor_AtributFiscal
Client
Client_Partener
Client_Unitate
NrRegComertului_Client
afisare nr reg. comertului la nivel de unitate, daca nu exista , la nivel de partener
CodFiscal_Client
cod fiscal de pe partener
CodFiscal_Unitate
cod fiscal de pe unitate
Client_Adresa
AdresaFaraJudet_client
DenumireLocalitate_Client
DenumireJudet_Client
Cont_Client
Banca_Client
Client_AtributFiscal
Telefon_Client
DenumireProdus
TipItem
UM
DenumireGestiune
CodGestiune
PretCost
CantIesire
PretVanzare
TvaDiscountPozitie
ValoareFaraTVA
ValoareTVA
ValoarePozitie
ValoareTvaPozitie
daca pozitia este cu taxare inversa este afisat textul "taxare inversa", altfel este afisata valoare tva
TotalPlataPePozitie
PretVanzareRedus
Tva
CodProdus
ValoareTotala
SoldClient
AfisareSoldClient
DelegNume
DelegAct
DelecElibAct
DelegAuto
DelegData
DelegOra
DataValidare
DataCreare
DataAnulare
DataScadenta
UserValidare
UserCreare
Operator
Titlu
NrAviz
ObservatiiDoc
Explicatii1
Explicatii2
CNP_UserCreare
Furnizor_AdresaLivrare
Client_AdresaLivare
CotaTVA
daca toate pozitiile sunt cu taxare inversa este afisat 0, altfel este afisata cota de tva
CI_UserCreare
NrPozitie
Curs
LotIntrare
DataExpirare
SerieIntrare
ModPlata
NrAWB
Antetbool
Footerbool
Antet
Footer
PunctClient
TvaIncasare
CodFurnizor
Client_CapitalSocial
Codclient
agent
CNP_Agent
CNP_Operator
CI_Operator
NumarComanda
Observatii
AdresaEmail
TelefonAgent
NumarComandaClient
ObservatiiInterne
Spital
FaxUserValidare
MobilUserValidare
EmailUserValidare
DepartamentUserValidare
UserFacturare
ReferintaRetur
facturile din care s-a facut retur
ReferintaAviz
avizele facturate
NrAvizAntet
este afisat doar daca este bifat campul Aviz de pe antet
Traseu
ModAmbalare
Cod2
MasaArticole
Cod Swift
DenumireProiect
Denumire proiect de pe antetul facturii
ReferintaComanda
CantIesire2
UM2
CodFiscalClientFaraCNP
verifica daca partenerul este persoana fizica, nu afiseaza codul fiscal, iar daca aceasta este persoana juridica atunci afiseaza codul fiscal.
Attr1Prod
IesCapIdCB
DataSiOra
TelefonFaxFurnizor
JudetFurnizor
SiteWebClient
Perioada2
DescriereProdus
ObservatiiTipDocument
CursEuroAjustat
CursDolarAjustat
DenumireProdusInternExplicatii
Client_AdresaPartener
Contract
DenumireProdusAfisareSimpla
denumire produs afisare simpla la nivel de pozitie, nu tine cont de setari