Contracte furnizori

From docs
Jump to: navigation, search


Lista

Contracte furnizori - Lista.png


Filtre

Furnizor
Valabile la data curenta
Numar contract
Tip contract
Tip doc
Stare
Introdus de
Responsabil contract
Asset

Coloane

Numar
Data contract
Numar contract furnizor
Data contract furnizor
Furnizor
Furnizor
camp suplimentar cu link catre info furnizor
Tip contract
Stare
Valabil pana la
Contract parinte
Contract initial
contract setat pe antet in campul 'Act aditional la contractul'
Discount
Adaos
Observatii
Atribute
Descriere
Valoare contract
valoarea fara tva a contractului
contine si valorile actelor aditionale ale contractului
actele aditionale sunt contracte de tip acte aditionale (au completat campul Act aditional la contractul)
adaugarea unui act aditional se face din aceeasi pagina de adaugare contract
Valoare receptionata
pentru contracte subsecvente
  • Valoare receptionata = valoarea facturilor asociate
  • campul se completeaza la operatia de asociere facturi pe contract
pentru contracte de tip cardru
  • Valoare receptionata = suma valorilor contractelor subsecvente
  • campul se completeaza la validare contract
Valoare nealocata
Valoarea contractului curent - Valoare receptionata
Valoare pozitii
valoare fara tva calculata din pozitii
Valoare tva pozitii
valoarea tva-ului calculata din pozitii
Valoare totala poz
vaoarea cu tva calculata din pozitii
Asset
assetul setat pe antet
Valuta
Valoare contract cu TVA
Atribut 1
Atribut 2
Atribut 3
Atribut 4
Atribut 5
atribute setate pe antet contract
atribute de tip data
Atribut contract 1
Atribut contract 2
Atribut contract 3
Atribut contract 4
Atribut contract 5
atribute setate pe antet contract
atribute din lista de atribute

Operatii globale

Adaugare contract
Generare facturi

Operatii pe pozitie

Modificare
Pozitii
Schimbare stare
Documente
Atribute
Target valoric
Target categorii
Target subcategorii
Target tipuri
Target fabricanti
Propunere de angajare
Generare propunere de angajat in ALOP pe baza articolelor bugetare din pozitiile contractului.
Angajament bugetar
Generare angajament bugetar in ALOP pe baza articolelor bugetare din pozitiile contractului.
Angajament legal
Generare angajament legal in ALOP pe baza articolelor bugetare din pozitiile contractului.
Reguli discount
Valori
Stergere
Validare - valideaza contractul (nu se mai poate modifica)
pentru contract de tip act aditional cu valoare negativa se verifica daca valoarea este mai mare decat cea a contractului cadru, caz in care este afisat mesajul de eroare "Valoarea actului aditional depaseste valoarea contractului initial!"
Anulare - anuleaza contractul
Devalidare
operatie suplimentara care sterge data validare de pe contract (permite modificarea ulteriora a contractului)
Facturi asociate
operatie nu este valabila pentru contractele de tip act aditional sau contracte nefacturabile (care au bifa de Nefacturabil)
operatia duce in lista de facturi furnizori unde vor fi listate facturile validate pentru care s-a salvat in antet contractul selectat sau un contract subsecvent al acestuia.