Contracte clienti - Scadentar

From docs
Jump to: navigation, search

Din aceasta pagina se poate seta scadentarul pentru un contract.

Operatii globale

Generare transe
Adaugare transa
Modificare transe
Generare factura penalitati
Se genereaza o factura de client pentru toate penalitatile calculate. Pentru fiecare rata cu penalitate se adauga o pozitie cu serviciul de penalitate setat pe tip document.
Incasari
Stergere toate transele
Se vor sterge toate transele fara incasari.

Operatii pe pozitie

Modificare transa
Incasari
Penalizari