Contracte clienti - Generare facturi utilitati

From docs
Jump to: navigation, search


Sunt afisate toate pozitiile cu periodicitate (lunar, trimestrial, semestrial sau anual) legate sau nu de utilitatile care au citiri in data filtrata in campul Data calcul (se pot factura si servicii care nu sunt setate pe utilitati dar au periodicitate setata pe contract).

Legatura dintre Contract si utilitate se face prin Asset (assetul setat pe pozitie contract) si serviciu (serviciul setat la nivel de utilitate este serviciul din contract).

Afisarea pozitiilor mai tine cont si de campul Tip doc facturare (daca nu este completat nu se afiseza nicio pozitie din contractul respectiv) setat pe antet si de campul Facturat pana la sau valabil de la (setate pe pozitie).

Ultimele 2 campuri determina perioada de facturare (lunile pentru care se factureaza, pana la data calcul).

Daca setarea 596 are valoare 1 se calculeaza penalitati aferente incasarilor de la luna anterioara pana la data facturii. Daca setarea 596 are valoare 2 se calculeaza penalitati aferente incasarilor de la luna anterioara pana la data facturii + penalitati aferente facturilor in sold. Penalitatea se inregistreaza in factura ca serviciu setat pe tip contract. Valoarea penalizarii se determina in functie de soldul scadent la data incasarii/facturii, procent penalitate de pe contract, nr zile gratie.

Contracte clienti - Generare facturi utilitati - Lista.png


Filtre

Client
Data calcul
in functie de acest camp sunt afisate pozitiile
Data factura
Facturare
Asset
se tine cont de acest filtru si la operatia globala de Facturare (facturile se vor genera doar pentru assetul filtrat)
Tip contract
Responsabil
Periodicitate
Zi facturare
Data contract de la
Până la

Coloane

Utilitate
Asset
Numar contract
Client
Serviciu
Explicatii1
pot fi setate codurile #datai# si #dataf# pentru a extrage perioada din citiri (data penultimei si ultimei citiri)
Explicatii2
daca pe pozitie contract este trecut codul #idxv# , acesta este inlocuit cu indexul vechi citit pentru utilitatea respectiva
asemanator #idxn# este indexul nou (cel la data Data calcul), #idxvP# si #idxnP# sunt idecsii pentru parinte (se seteaza pe pozitia respectiva, la calcularea valorii)
Zi/luna facturare
Cantitate
in functie de bifa de Valoric este setata cantitatea de pe contract sau 1
  • Daca am bifa de valoric pe utilitate:
 Cantitate = 1
 Pret = Valoare citire utilitate
  • Daca nu am bifa de valoric pe utilitate
 Cantitate = Diferenta dintre indexul curent si indexul vechi
 Pret = pret catalog setat la nivel de pozitie contract sau pretul din contract
Pret
in functie de bifa de valoric este setat pretul din catalog (setat la nivel de pozitie contract) sau pret pozitie contract; sau valoarea din citire


utilitatile setate pe asset cu bifa de Cheltuiala se considera ca fiind Valorice
(acestea sunt calculate prin operatia Calcul utilitati, prin urmare indiferent de bifele setate pe utilitate,
campurile de Cantitate si Pret vor respecta logica de bifa de Valoric


Exceptie la cele de mai sus o fac utilitatile calculate (cu bifa de cheltuiala).

In acest caz Cantitatea este egala cu indexul curent iar pretul este cel setat in catalog.


Campurile de cantitate si Pret sunt afisate din citirile valabile in luna in care se da Calcul (campul Data calcul).

Pret redus
Valută
Periodicitate
Perioada


Operatii globale

Facturare
operatia tine cont de filtrul de asset, astfel se poate factura doar pentru assetul respectiv

Operatii pe pozitie

Facturare
link-ul este disponibil pentru pozitia cu luna cea mai mica (spre ex: daca am un contract lunar si nu am facturat pe 2 luni, link-ul de facturare va fi disponibil pentru luna cea mai mica)