Contare produse - Adaugare contare produs

From docs
Jump to: navigation, search

In aceasta pagina se poate adauga/modifica contarea. Se pot configura conturi utilizate la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind miscarile de marfuri.

Contare produse - Adaugare.png

Campuri

Contare produs
Se alege contarea din lista de contari de pe divizia curenta
Cont marfa
Cont venituri
Cont descarcare gestiune
Cont descarcare discount
daca se configureaza, la descarcarea de gestiune, pentru pozitiile care au reducere in pozitia de intrare, valoarea discountului apare intr-o inregistrare separata in acest cont
Cont adaos
Utilizat pentru contarile privind adaosul in cazul operatiunilor cu amanunt
Cont tva neexigibil
Utilizat pentru contarile privind adaosul in cazul operatiunilor cu amanunt
Cont in curs de aprovizionare
Cont furnizor
Centru de cost
Articol buget
Linie de business