Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare discount

From docs
Jump to: navigation, search


Comenzi furnizori - Pozitii - Adaugare discount.png


Campuri

Discount %
Cumulativ
daca este bifat , discountul se aplica cumulativ (la pret valuta)