Bugete

From docs
Jump to: navigation, search

In aceasta interfata se poate vizualiza lista de bugete pe ani.

La calculare daca se alege o valuta diferita de valuta implicita a companiei se imparte valoarile din notele contabile la cursul mediu valutar al lunii respective.


Lista

Bugete - Lista.png

Filtre

An
Buget
Inclusiv inactive

Coloane

An
Cod
Buget
Calculat la
Valută
Inactiv

Operatii globale

Adaugare buget

Operatii pe pozitie

Modificare
Documente
Conturi
Calculare
Fisiere
Activare
Inactivare
Valori
Afiseaza documentele de buget configurate cu articole de buget operationale.
Duplicare
Duplica bugetul cu documentele si configurarile aferente.