Vanzari:Pivot:Comenzi clienți

From docs
Jump to: navigation, search

Graficul aduce date de pe divizia curenta, de pe toate firmele pe care utilizatorul are drepturi pe graficul curent .


Vanzari - Pivot - Comenzi clienți.png

Filtre

FiltreComenziClienti.jpeg

Data De la - Data Pana la
Intervalul comenzilor
Produse de comandat
Afiseaza numai produsele de comandat
Stari documente
filtraza inregistrarile pe starile selectate
Tipuri documente
Lista tipurilor de comenzi
Agenti
Lista agentilor
Categorii produse
Lista categoriilor de produse
Valabile
Afiseaza numai comenzile valabile
Doar pozitii nelivrate
Afiseaza numai comenzile ce nu au fost livrate
Fabricanti
Lista fabricantilor definiti la nivel de produs
Gestiune
Afiseaza lista de gestiuni. Se filtreaza gestiunea salvata la nivel de pozitie
Gestiuni de livrare
Afiseaza lista de gestiuni. Se filtreaza gestiunea de livrare salvata la nivel de pozitie
Doar firma curenta
Afiseaza numai comenzile de pe firma curenta
Grupaj
Camp salvat la nivel de antet comanda
Data incarcare
Afiseaza comenzile din aceasta data de incarcare salvata la nivel de antet comanda
Delegati
Lista de delegati. Filtraza delegatul salvat la nivel de antet comanda
Soferi
Lista de soferi. Filtraza soferul salvat la nivel de antet comanda
InclusivAnulate
Afiseaza inclusiv comenzile clienti anulate

Campuri

Client comanda
Client livrare
Cod Client
Data comanda
Numar comanda
Stare
Observatii
Explicatii
Produs
Cod Produs
Cantitate
Pret
PretRedus
Valuta
Cantitate facturata
Numar card
Numar auto
Client card
Valoare comandata
Valoare facturata
Serie
NelivratFlag
NevalidatFlag
Numar comenzi
Persoana introducere
Persoana validare
Luna introducere
An introducere
An
Luna
Grupa produs
Curs valutar
Curs Valutar Lista
Valoare pozitie
Data livrare comanda
Data livrare produs
Adaos
Reducere
Cantitate rezervata
Stoc
Numar comanda Extern
attr1
Tip document
Valoare mai mica decat valoarea minima
Portofoliu produs
Agent
Data validare
Data introducere
Data devalidare
Diferenta data validare - data introducere
DenumirePartener
Adresa livrare
aduce continutul campului 'Adresa livrare' de pe comanda, daca acesta nu este completat atunci adresa inregistrarii selectate in campul 'Livrare la' de pe comanda si daca nici acesta esta nu este completat adresa 'Clientului' de pe comanda
Adresa livrare pozitie
aduce continutul campului 'Adresa livrare' de pe pozitia curenta, daca acesta nu este completat atunci adresa inregistrarii selectate in campul 'Livrare la' de pe pozitia curenta si daca nici acesta esta nu este completat atunci aduce valoarea din campul 'Adresa livrare' de mai sus
Mod colaborare
Persoana contact
Functia contact
Adresa contact
Telefon1 contact
Telefon2 contact
Mobil contact
Fax contact
Email1 contact
Email2 contact
Mod plata
Traseu
Tip produs
Produs sau seviciu
Furnizor preferat
Cantitate comandata la furnizor
@Produsedecomandat - parametru ce poate fi folosit in dashboard pentru a filtra doar comenzile ce au cantitate comandata diferita de cantitate comandata la furnizor sau cantitate comandata diferita cantitate rezervata
Denumire produs afisare
coloana suplimentara
Cod produs afisare
coloana suplimentara
Cod bare afisare
coloana suplimentara
Ora introducere
Ora livrare
Ora validare
Nr pozitii
Observatii interne
Cantitate lansata in productie
UM
coloana suplimentara
Nr contract antet
Termen de plata - termenul de plata setat pe antetul comenzii (daca este completat campul termen de plata freetext apare acesta, daca nu apare termenul de plata selectat din lista)
Pret lista - pretul de lista salvat la nivelul pozitiei
Valuta lista - valuta salvata la nivelul pozitiei pentru pretul de lista
Valoare lista - cantitate comandata * pret lista
Adaos % pozitie - valoarea procentuala a adaosului completata la nivelul pozitiei
Valoare adaos pozitie - (cantitate comandata*pret lista)-(cantitate comandata*pret valuta)
Transportator text
Cod Firma
Tip livrare
tipul livrarii de pe comanda client
Atribut1 Client
'Atributul1' completat pe profilul clientului
Nr.Comenzi
folosit in masura returneaza numarul de comenzi
Punct de lucru
punctul de lucru de pe care s-a facut comanda
Document
tipul de comanda
Ierarhie produs
ierarhia unica salvata la nivel de produs
Valoare amanunt
valoarea amanunt de pe comanda curenta
Localitate client
Judet client
Gestiune livrare
Producator
Fabricant
Greutate neta
Se calculeaza conform formulei: cantitate din pozitie*greutate neta de pe produs
Tip mod plata
Factura, Chitanta sau Aviz
Cantitate2
cantitatea alternativa din comanda
Explicatii produs
explicatiile din pozitiile unei comenzi
Um2
unitatea de masura alternativa din comanda
Attr2
din produs
Attr4
din produs
Volum
volumul produsului
Densitate
densitatea produsului
GenerareFactura
GenerareBonFiscal
GenerareBonConsum
Zona
Interval orar
DataEstimataFinalizare2
DataEstimataFinalizare
DataEstimataLivrare
DataEstimataPlecare
DataEstimataSosire
Comunicat
Diferenta in minute dintre data livrarii(datalivrare2) si data productiei
Asteptare bucatarie
Diferenta in minute dintre data productiei si data start
Productie
Diferenta in minute dintre data start si data estimata de finalizare
Asteptare livrare
Diferenta in minute dintre data estimata de finalizare si data plecarii
Timp transport de la plecare
Diferenta in minute dintre data plecarii si data estimata de livare(dataestimatalivare2)
Total
Diferenta in minute dintre data productiei si data plecarii si data estimata de livare(dataestimatalivare2)
IG5
este afisat timpul din campul "Comunicat" in cazul in care acest timp este mai mic decat 5 minute
IG10
este afisat timpul din campul "Comunicat" in cazul in care acest timp este mai mic decat 10 minute dar mai mare decat 5 minute
IG15
este afisat timpul din campul "Comunicat" in cazul in care acest timp este mai mic decat 15 minute dar mai mare decat 10 minute
IT5
este afisat timpul din campul "Timp transport de la plecare" in cazul in care acest timp este mai mic decat 5 minute
IT10
este afisat timpul din campul "Timp transport de la plecare" in cazul in care acest timp este mai mic decat 10minute dar mai mare decat 5 minute
IT15
este afisat timpul din campul "Timp transport de la plecare" in cazul in care acest timp este mai mic decat 15 minute dar mai mare decat 10 minute
Grupaj
Denumire WebSite
Data incarcare
Ora incarcare
Cale
CentruCost
Cantitate bax
se calculeaza dupa formula cantitate(din pozitiile comenzii) impartita la numarul de bucati dintr-un bax
Numar
Portofoliu curent
Tip portofoliu curent
Attr1Cap

Parametri raport programat

StareIds 
filtraza inregistrarile pe starile selectate
ClientIds
filtraza inregistrarile pe clientii selectati
TipClientIds
filtraza inregistrarile pe tipurile de clienti selectat
AgentIds
filtraza inregistrarile pe agentii selectati
CategorieProdusIds
filtraza inregistrarile pe categoriile de produse selectate
ProdusIds
filtraza inregistrarile pe produsele selectate
TipProdusIds
filtraza inregistrarile pe tipurile de produse selectate
GrupaVProdusIds
filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate
TipDoc
filtreaza inregistrarile pe tipul de comanda selectat
GestiuneIds
filtreaza inregistrarile gestiunea salvata in pozitiile comenzii
FabricantIDs
filtraza inregistrarile dupa fabricantul setat la nivel de produs
GestiuneLivrareIds
filtreaza inregistrarile gestiunea de livrare salvata in pozitiile comenzii
Grupaj
filtreaza inregistrarile dupa campul grupaj completat la nivel de antet comanda
DelegatIds
filtreaza inregistrarile dupa campul delegat completat la nivel de antet comanda
InclusivAnulate
afiseaza inclusiv comenzile anulate