Setare 823

From docs
Revision as of 10:41, 13 August 2019 by Adina Raiciu (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Setarea este utilizata la repartizarea unor servicii pe factura de furnizor si consta in posibilitatea de a repartiza pe documente nevalidate.

Implicit valoarea setarii este 0, repartizarea fiind posibila doar pe documente validate.


La validarea documentului de intrare se verifica daca sunt repartizate toate serviciile (in caz contrar este afisata eroarea 'Discount nerepartizat!', validarea fiind posibila doar dupa refacerea repartizarilor).

La validare se verifica urmatoarele aspecte:

daca dupa repartizare s-a modificat valoarea serviciului (caz in care valoarea de repartizat va fi diferita de valoarea repartizata)
daca dupa repartizare s-a adaugat sau s-a sters o pozitie din document (in aceste cazuri trebuie refacuta repartizarea)

Operatii in care este utilizata setarea: