Mijloace fixe:Pivot:Registrul mijloacelor fixe global

From docs
Revision as of 16:03, 12 March 2018 by Gheorghe Minca (talk | contribs) (Campuri)
Jump to: navigation, search

Pivot - Registrul mijloacelor fixe global.png

Filtre

Partener
La Data
GestiuneId
Denumire asset
Data start - Data end
achizitionate in perioada
Data iesire start - Data iesire end
iesite in peroada
Numar inventar
Incadrare MFId
Cont AssetIds
Inactive
fara stoc
IncadrareMFIds
Afiseaza mijloacele fixe ce au setat pe contarea valabila in perioada aleasa una din aceste incadrari.
ModAmortizareId
Afiseaza mijloacele fixe ce au setat pe contarea valabila in perioada aleasa acest mod de amortizare.

Campuri

Valoare intrare
Valoare cheltuiala
Valoare de dat pe cheltuiala
Companie
Nr inventar
Data intrare
Obiect de inventar
Contare ob inv
Descriere
Serie intrare
Cod produs
Data iesire
Gestiune intrare
Responsabil
reprezinta clientul unde este alocat
Stoc
Mod amortizare
Procent mod amortizare accelerat
Numar intrare
Cod produs
Furnizor
Document
Data punere functiune
Locatie
Punt de lucru
punct de lucru document intrare
Partener
Cod asset