Gestiuni - Modificare

From docs
Revision as of 17:52, 13 May 2020 by Andrei Iordache (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Gestiune - Modificare2.png


Gestiune
numele gestiunii
Cod Gestiune
cod gestiune afisat in pozitii documente (pentru a folosi o coloana mai scurta)
Raion
numele raionului din care face parte gestiunea
Raionul e folosit pentru fluxul de locatori statici pe raioane (un produs poate avea un locator pe un raion)
Tip Gestiune
Avize: sunt folosite in majoritatea zonelor de operational ale aplicatiei
Consum: in lista gestiunilor din gestiuni sursa care se seteaza in categoria de productie vor aparea doar aceste gestiuni
Custodie: se seteaza in cazul in care marfa este tinuta in custodia clientului
Finite: in lista gestiunilor din gestiuni destinatie care se seteaza in categoria de productie vor aparea doar aceste gestiuni
Mijloace fixe: daca este setata, atunci pe factura de intrare va fi disponibila operatia Adaugare mijloc fix in cazul in care un produs intra in aceasta gestiune
Obiecte inventar: daca este setata, atunci pe factura de intrare va fi disponibila operatia Adaugare obiect de inventar in cazul in care un produs intra in aceasta gestiune
Cont Gestiune
Contarea contabila a contului de gestiune
Centru de cost
Linie de business
Articol de buget
Gestionar
Client
Categorie gestiune
Proiect
Proiectul pe care se foloseste gestiunea
???
lista proiecte interne, proiecte clienti si lansari
lista tine cont de valorile setarilor :
Suport
Operational
daca e bifata se ia in calculul rulajului pentru necesar
se foloseste in Job:Calcul viteza vanzare produse
Plaja
plaja de numere din care se poate aloca numar separat de NIR pentru fiecare gestiune
la receptie se pot tipari mai multe NIR-uri, cate unul pe fiecare gestiune care are plaja de numere separata (in acest caz numarul nir-ului se salveaza pe pozitie receptie, la nivel de antet se salveaza concatenarea numerelor tuturor nir-urilor din pozitii)
Amanunt
gestiune cu amanuntul
la receptie apare pretul cu amanuntul pentru a fi completat
flux ???
Actualizare pret catalog
produsele intrate in aceasta gestiune initiaza fluxul de actualizare pret catalog???
Rezervare
gestiune de rezervare - clientul este agentul pe numele caruia este gestiunea de rezervare
Ordine vanzare
ordinea in care se selecteaza gestiunile pentru a se face rezervari sau iesiri (pentru FIFO)
La vanzare prin identificarea intrarii se poate vinde si din gestiuni fara Ordine vanzare
Departament
numele departamentului de care tine gestiunea
folosit in ???
Gestiune intrare
daca e bifat apare in lista de gestiuni in care se poate face receptie
Generare bon consum
daca este bifat, si exista destinatie pe tipul de document catre bon consum pe acelasi punct de lucru si cu tip document destinatie completat, se genereaza Bon de consum la validarea facturii de client de tip retur
WMS
Gestiune transfer
Daca se completeaza, la validare factura client se genereaza intai un transfer din aceasta gestiune in gestiunea selectata pentru transfer (iesirea se va face din gestiunea selectata la transfer).
Id extern import
Catalog preturi
Drop down list
Gestionari
multiselect de gestionari