Difference between revisions of "Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa"

From docs
Jump to: navigation, search
(Campuri)
Line 29: Line 29:
 
;Numar NIR
 
;Numar NIR
 
;Curs doc
 
;Curs doc
;Valoare valuta
+
;Valoare valuta: actualizeaza valoarea afisata in functie de setarea 158.
 
;Valută
 
;Valută
 
;Curs intrare
 
;Curs intrare

Revision as of 17:02, 8 November 2019


Se tine cont de setarea 560 Unicitate numar document intrare.


La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).

Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).


Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa.jpg

Campuri

Furnizor
Furnizor original
Contract furnizor
lista de contracte validate,cu bifa de cadru, valabile la data respectiva, ale furnizorului selectat pe factura
Numar
Dată
Data scadenta
data document + Zile Scadenta de mai jos. Daca este activat campul de data referinta scadenta atunci data scadenta = data referinta scadenta + zile scadenta.
Zile Scadenta
nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale
Data originala
Data Intrare
la selectarea data doc mai mare decat cea curenta este afisat un mesaj de avertizare: "Data in viitor"
Data receptie
Data referinta scadenta
camp suplimentar, la activare functioneaza precum campul de data.
Numar NIR
Curs doc
Valoare valuta
actualizeaza valoarea afisata in functie de setarea 158.
Valută
Curs intrare
Curs alternativ
Valoare transport extern
Valuta transport extern
Curs
Transport inclus in valoare valuta
Valoare transport intern
Valuta transport intern
Curs
Alte cheltuieli
Valuta alte cheltuieli
Curs
Valoare discount
Calcul Vama
Tva in vama
Taxe vamale %
Taxe vamale
Comision vamal %
Comision vamal
Furnizor taxe vamale
Furnizor comision vamal
Semnatar
Operatorul care apare pe document
Responsabil aprovizionare
Conditii livrare externa
Modalitate transport
Tara origine
Tara expeditie
Observaţii
Tip Doc
Proiect
Task
Gestiune implicita
Regim special
este afisat implicit regimul setat pe tipul de document
Ordine
daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs
daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs