Facturi externe clienti

From docs
Revision as of 12:21, 18 November 2019 by Alin Stefan (talk | contribs) (Operatii globale)
Jump to: navigation, search

Facturi externe clienti - Lista.png

Filtre

Client
Numar
Tip
Dată de la ... pana la
Stare
Inclusiv anulate
Retur
Finalizat
Valoare de la ... pana la
Agent
Introdus de
Avans nestornat
daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Serializare
filtreaza documentele in functie de statusul NMVS

Coloane

Numar
Dată
Client
Total plata
Total plata valuta
Valută
Termen plata
Data scadenta
Adresa livrare
Agent
Transportator
Tip
Stare
Introdus
Validat
Observaţii
Valoare avans
valoarea de avans ramasa de stornat
attr1
attr2
attr3
attr4
attr1Number
attr2Number
attr3Number
attr4Number
Data contabilitate
Sold

Operatii globale

Adaugare factura externa
adaugarea unei noi facturi
Adaugare retur factura externa
Anulare multipla
Stergere multipla
Generare facturi discount
Generare facturi penalitati

Operatii pe factura

Modificare
modificare factura existenta
Informatii
Delegat
Duplicare
Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
Contare
Conturi bancare
Resetare counter
Fisiere atasate
Pozitii
lista de pozitii din factura
Pozitii retur
lista de pozitii din factura de retur
Schimbare stare
Trimite e-mail
Validare
validare factura
nu este disponibila daca:
- in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- factura curenta nu are pozitii;
- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
se valideaza factura in functie de setarea 388. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina Validare cu alocare numar
rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de setarea 247 si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
Alocare numar
Agenti
Serializare
Anulare
Factura cu anexa
Generare receptie custodie
Stergere
Retrimitere factura