Documente - Tipuri document - Adaugare tip document

From docs
Revision as of 10:24, 5 December 2019 by Gheorghe Minca (talk | contribs) (Campuri)
Jump to: navigation, search


Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png


Campuri

Tip Doc
Stoc
Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul
Stoc client
Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri
Observaţii
Produs
Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs
Filtrare produse pe categorii
La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia "Categorii produse" de pe tip document
Filtrare ierarhie produs
La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia "Ierarhii produse" de pe tip document
Serviciu
Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu
Obligativitate categorie
Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa
Categoriile sunt asociate din operatia de adaugare din categorii produse
Gestiuni vanzare
Model document
Mod contare produs
Mod contare produs - Fara tva
Mod contare produs pe baza de aviz
Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva
Mod contare serviciu
Mod contare serviciu - Fara tva
Mod contare serviciu pe baza de aviz
Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva
Mod contare obiect inventar
Mod contare mijloc fix
Registru Contabil
Centru de cost
Articol de buget
Linie de business
Semnatar
Operatorul care apare pe document
Denumire externa
Valoare minima pentru validare
Regim special
Validare cu observatii
Salvare observatii la validare
Amanunt
Redirect validare
La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:
  • lista de comenzi
  • adaugare antet
Redirect pozitii
La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)
Nu se exporta in contabilitate
Pastrare curs
Reaplicare reguli la facturare
daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea setarii 105 este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client
Filtrare servicii cu contare
la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)
Stoc servicii
Recalculare pret vanzare in detalii
daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte
Cu drept
utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor
daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul "Permite introducerea de doc in viitor"
,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor


mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document
daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv
acest flux este disponibil in urmatoarele liste:


mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor
daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator
acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
Exclude din necesar
este utilizat in task-ul de "Calcul viteza vanzare produse"
sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp
Produse generice
in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in oferta client
Antet
Antet 1
Footer
Simplificata
Plaja
plaja pe tip document
se foloseste doar la documentele HR
Recalcul preturi din grile oferte
Import conta din parinte
Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.
Gestiune sursa
Gestiune destinatie
Spargere nota contabila dupa explicatii
La import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii.
Grup
Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.
Descarcare gestiune separata
Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune
Descarcare ulterioara
Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.
Ignora ambalaje
daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin jobul de descarcare.
Stare initiala
Stare finala
Stare partiala
Stare anulare
Schimbare stare
daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus
Descarcare gestiune la intrare
Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).
IdStatie
Spargere
Camp suplimentar spargere document.