Cumparari:Pivot:Cumparari

From docs
Revision as of 10:13, 6 March 2020 by Marius Niculici (talk | contribs) (Campuri)
Jump to: navigation, search

Pivotul contine achizitiile pentru societatile pe care user-ul are drept.
Afiseaza Facturile de furnizor, facturile de furnizor extrne, avize furnizor, avize furnizor externe, proces verbal de intrare, transformare de stoc validate
Pentru fluxul de Repartizare cu retur (Setare 549 = 1), nu sunt afisate serviciile care au fost repartizate.


Filtre

Cumparari Filter.png

Data inceput 
Filtreaza data documentului
Data intrare 
Filtreaza data de intrare(data NIR)
Client custodie 
Filtreaza dupa clientul salvat pe pozitia intrarii
Clienti

clienti

Furnizori

Furnizorul din documentul de intrare

Ierarhie produse3
Produse

lista de produse de pe divizie

Tipuri produse

tipuri de produs configurate in Nomenclatorul de produse

Grupe produse

grupe setate pe produs

Categorii produse

categoriile definite pe produs

Subcategorii produse

subcategoriile definite pe produs

Branduri

brandurile setate pe produs in nomenclator

Gestiuni

gestiunea setata pe documentul de achizitie


Campuri

Cumparari Graph.png

Adaos

Adaos valoric

Adaos %

Adaos procentual

An doc

Anul documentului

Cantitate bax.
Cod CAS

codul setat pe produs in listele CAS in Administrare>>Administrare>>Import>>Liste CAS

Data contract

Data contract furnizor

Furnizor original
Ierarhie nivel 1
Luna doc

luna documentului

Numar contract

numar contract furnizor

Unitate

punct de lucru furnizor

Valoare Cu Tva factura

valoarea facturii cu TVA

Valoare discount oferta

Valoare discount de pe oferta

Valoare Fara Tva factura

Valoarea facturii fara TVA

Valoare intrare

Valoarea documentului de intrare

Valoare intrare originala
Valoare intrare redusa

Valorea intrarii cu reducere

Zi doc

ziua documentului

Valoare intrare fara tva

Valoarea intrarii fara TVA

An

filtru an

Luna

filtru luna

Cantitate intrare

Cantitate intrare

Categorie produs

Categoria de produs setata in Nomenclatoare>>Produse

Fabricant

Fabricantul setat pe produs

Furnizor

Furnizorul de pe document

Gestiune

gestiunea din poziitile/antetul documentului?

Mod contare

modul de contare din pozitiile documentului

Produs

denumire produs

Tip document

tip document din Administrare>>Administrare>>Setari>>Documente>>Tipuri documente

Tip produs

tip produs din Nomenclatoare>>Produse

Valoare discount

valoare discount

Articol buget

articol buget, antet/pozitii

attr1
attr2
attr3
attr4
Brand

brand setat in Nomenclatoare>>Produse

Business line

linia de bussines, antet/pozitii

Calcul Vama
Cantitate intrare Um Alternativ
Centru cost

centru de cost antet/pozitii

Cod fiscal furnizor

cod fiscal furnizor setat in nomenclatoare>>Parteneri

Cod Grupa

codul grupei asociate pe produs

Cod produs

cod produs din Nomenclatoare>>Produse

Cod Tip Articol Buget

codul tipului articolului buget din pozitii/antet

Cod1
Cod2
Cod3
Pret vanzare fara TVA (pret din catalogul de preturi implicit)
Attr4
Attr3
attr4
Brand

brand asocit pe produs in Nomenclatoare>>Produse

Business line

Linie de bussines Antet/Pozitii

Calcul Vama

Calcul vama

Cantitate intrare Um Alternativ

cantitatea in unitate de masura alternativa setata pe produs

Centru cost

centru cost

Cod fiscal furnizor

cod fiscal furnizor

Cod Grupa

cod grupa setata pe produs

Cod produs

cod produs

Cod Tip Articol Buget
Cod1

cod 1 produs

Cod2

cod 2 produs

Cod3

cod 3 produs

Contare gestiune

contarea setata pe gestiune

Contare produs

contrarea setata pe produs

Contare serviciu

caontarea setata pe serviciu

Cota TVA

cota TVA de pe document

Curs data document

curs valutar la data document

Curs valutar poz

curs valutar din pozitii

Data creare

data introducere

Data document

data factura

Data expirare

data expirare

Data fabricare

data fabricare

Data intrare

data NIR

Data scadenta

Data scadenta

Data ultimei plati

data ultimei plati

Denumire articol buget 2

denumire articol buget 2

Document

document

Explicatii1
Explicatii2
Greutate bruta

greutate bruta

Greutate neta

greutate neta

Greutate pozitie

greutate pozitie

Grupa Produs
Ierarhie catalog produse
Incadrare vamala
Lot intrare
Ma
Numar document
Numar intrare
Numar proiect
Observaţii
Persoana introducere
Persoana validare
Pret amanunt
Pret Cost
Pret cost mediu
Pret cost valuta
Pret fara discount
Pret intrare
Pret intrare Um alternativ
Pret intrare valuta
Pret intrare valuta Um alternativ
Pret vanzare fara Tva
Procent achitare
Produs/Serviciu
Proiect
Responsabil aprovizionare
Saptamana

saptamana

Serie intrare

serie intrare

Sold

sold document

Stare

stare document

Subcategorie produs
Subcategorie2
pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
Subcategorie3
pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
Tip ambalaj
Cantitate neta
Cantitate document
Pret unitar
Adresa partener
Email contact furnizor
Cont bancar implicit furnizor
Banca cont bancar implicit furnizor
Cantitate neta totala
Curs data intrare
Cursul pentru valuta folosita la data intrarii facturii

Parametri raport programat

D_StartType
valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
D_StartValue
offset relativ la valoarea de mai sus
determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
D_EndType
valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
D_EndValue
offset relativ la valoarea de mai sus
determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului