Contracte clienti - Adaugare contract

From docs
Revision as of 14:59, 14 February 2020 by Paul Gheorghe (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Dupa validarea contractului toate campurile sunt read-only cu exceptia campurilor de Observatii, Data trimitere, Agent si Termen de plata.


Contracte clienti - Adaugare contract.jpg

Campuri

Data contract
Data contractului
Valabil pana la
Data pana la care este valabil contractul
Numar
Numarul contractului
Tip contract
O grupare a contractelor pentru a putea fi filtrate in rapoarte si in fluxul de facturare automata
vezi lista Tipuri contracte
Client
Denumirea clientului
Clienti
asociere clienti pe contract
campul este utilizat la selectarea contractului curent ca si contract subsecvent(campul "Contract subsecvent din contractul")
Contact
Numele persoanei de contact
daca este particularizat cu parametrul extern "Complet" atunci contactele se vor afisa sub forma: nume prenume, telefon, email, functie, rol
Responsabil contract
Numele persoanei responsabile de contract
Tip Doc
Tipul documentului
Nefacturabil
Daca se foloseste bifa de nefacturabilContract subsecvent client - nefacturabil.png, contractul respectiv nu apare in comenzi clienti, avize clienti, facturi clienti
Tip Doc facturare
Tipul de factura de vanzare folosit cand se genereaza automat factura pe baza acestui contract
Beneficiar real
Numele beneficiarului
Tip livrare
Tipul livrarii
Termen plata
Perioada in care se poate face plata
Termen plata
Proiect
Camp suplimentar. Este afisat doar daca pe tipul de document selectat este asociata dimensiune de tip proiect sau task
Oportunitate
la selectarea campului se completeaza automat campul de termen plata cu cel setat pe oportunitate
Task
Camp suplimentar. Este afisat doar daca pe tipul de document selectat este asociata dimensiune de tip task
Contract subsecvent din contractul
Se alege Contractul parinte.Prin acest camp se face legatura intre Contractul parinte si Contractul subsecvent
lista de contracte neanulate, validate, valabile la data curenta si care nu au bifa de 'Exclude din contracte parinte' (vezi tip contract)
daca exista pozitii adaugate din contractul parinte, campul devine read-only (nu mai este permisa stergerea sau modificarea contractului parinte).
Valoare contract
Valoarea contractului
Valoare tva
Valoarea tva-ului din contract
se foloseste cota de tva cu ordinea cea mai mica
Total
Valoarea totala a contractului
Valută
Valuta folosita in contract
Data semnare
Data cand este semnat contractul
Data trimitere
Data cand se trimite contactul
Numar contract client
Numarul contractului client
Ordine
Mod plata
attr1
attr2
attr3
attr4
Agent
pentru un contract validat acest camp este read-only
Agent
de pe portofoliul clientului selectat in antetul contractului
Observaţii
Observatii1
NPE
Setare numar
daca se pune bifa de schimba numar atunci in locul alegerii unei plaja de numere se poate trece manual numarul contractului.
Data reziliere contract