Bugete - Documente - Articole Buget

From docs
Revision as of 09:30, 27 January 2020 by Gheorghe Minca (talk | contribs) (Operatii pe pozitie)
Jump to: navigation, search

Lista

Se pot defini articole cu mod de calcul al realizatului definibil in functie de configurarile alese.


Bugete - Documente - Articole Buget.png


Filtre

Tip Articol Buget
Articol buget

Coloane

Tip Articol Buget
Articol buget
Sursa date
Tip valoare

Operatii globale

Sterge toate inregistrarile
Adaugare
Adaugare multipla

Operatii pe pozitie

Modificare
Pozitii - afiseaza pozitiile care s-au calculat pe acel articol de buget
Evaluare formula
Duplicare
Ștergere