Aviz client - Model - Aviz iesire

From docs
Revision as of 16:37, 2 December 2019 by Andrei Iordache (talk | contribs) (Campuri)
Jump to: navigation, search
Sa tina cont de setarea 422 la denumire produs

Avizies.png

Campuri

NrExemplar
NumarIes
DataIes
Retur
Furnizor
Furnizor_NrRegComertului
Furnizor_CodFiscal
CapitalSocial
Furnizor_Adresa
Telefon_furnizor
Cont_Furnizor
Banca_Furnizor
Furnizor_AtributFiscal
Client
Client_Partener
Client_Unitate
NrRegComertului_Client
Cont_Client
Banca_Client
Client_AtributFiscal
Telefon_Client
DenumireProdus
TipItem
UM
DenumireGestiune
CodGestiune
PretCost
CantIesire
PretVanzare
TvaDiscountPozitie
DiscountPozitie
ValoareFaraTVA
ValoareTVA
ValoarePozitie
ValoareTvaPozitie
TotaPlataPePozitie
PretVanzareRedus
Tva
CodProdus
ValoareTotala
DelegNume
DelegAct
DelegElibAct
DelegAuto
DataValidare
DataCreare
DataAnulare
DataScadenta
UserValidare
UserCreare
Titlu
Observatii
ObservatiiDoc
Explicatii1
Explicatii2
CNP_UserCreare
Furnizor_AdresaLivrare
Client_AdresaLivrare
CI_UserCreare
NrPozitie
Curs
Antetbool
Footerbool
Antet
Footer
PunctClient
TvaIncasare
CodFurnizor
NrExemplarNumber
GreutateBruta
Lotintrare
DataExpirare
ReferintaComanda
Attr1
CodFiscalClientFaraCNP
verifica daca partenerul este persoana fizica, nu afiseaza codul fiscal, iar daca aceasta este persoana juridica atunci afiseaza codul fiscal.
DenumireProdusAfisareComanda
tine cont de setarea 391.
ObservatiiTipDoc
IesCapIdCB