Zone

From docs
Jump to: navigation, search



Lista

Lista este utilizata in fluxul de Comenzi clienti globale si presupune salvarea comenzilor pe orice firma si divizie indiferent de punctul de lucru din care se opereaza.

Zonele sunt setate in functie de strada, iar la nivel de zona pot fi asociate tipuri de document comanda.


La salvarea comenzii, firma si divizia setate pe comanda sunt cele setate pe tip document.


Zone - Lista.png

Filtre

Zona
Inclusiv inactive

Coloane

Zona
Tipuri documente
Inactiv

Operatii globale

Adaugare zona
Modificare multipla
Permite asociere si modificare asociere intre zone si tipuri documente, programe de lucru

Operatii pe pozitie

Modificare
Tipuri document
Activare
Inactivare